07:00 17/01/2023

Những rủi ro toàn cầu về kinh tế, địa chính trị, xã hội năm 2023

Đức Anh -

Dựa trên Báo cáo Rủi ro Toàn cầu năm 2023 của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF), biểu đồ dưới đây xếp hạng các rủi ro dựa trên mức độ ảnh hưởng nghiêm trọng trong năm 2023 theo 5 lĩnh vực gồm kinh tế, môi trường, địa chính trị, xã hội và công nghệ...

Những rủi ro toàn cầu về kinh tế, địa chính trị, xã hội năm 2023 - Ảnh 1