11:30 15/03/2023

Những vụ sụp đổ ngân hàng lớn nhất trong lịch sử Mỹ

Ngọc Trang -

Biểu đồ thông tin dưới đây thể hiện những vụ sụp đổ ngân hàng lớn nhất tại Mỹ kể từ năm 2001-2023...

Chỉ trong tuần trước, Mỹ chứng kiến 2 ngân hàng phá sản, Silicon Valley Bank (SVB) và Signature Bank. Đây là vụ sụp đổ ngân hàng lớn thứ hai và thứ ba trong lịch sử Mỹ. Trước trước đó, ngân hàng chuyên cho vay trong giới tiền ảo Silvergate Capital cũng thông báo đóng cửa.

Dưới đây là những vụ phá sản ngân hàng lớn nhất trong lịch sử hiện tại Mỹ.

Những vụ sụp đổ ngân hàng lớn nhất trong lịch sử Mỹ  - Ảnh 1
$B  = Tỷ USD
$B  = Tỷ USD