16:26 26/08/2022

Quảng Nam phát triển đô thị theo mô hình các cụm đô thị động lực

Phan Nam

Quảng Nam tiếp tục hoàn chỉnh mô hình phát triển đô thị theo mô hình các cụm đô thị động lực. Trong đó, phát triển đô thị Hội An thành đô thị đặc thù tương đương tiêu chí đô thị loại II; Điện Bàn thành đô thị loại III, hướng đến là thành phố trực thuộc tỉnh giai đoạn 2025 - 2030...

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam vừa Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 06- NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Qua đó, phấn đấu tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2025 đạt 37%, đến năm 2030 đạt 40%. Đến năm 2025, trên địa bàn tỉnh có 21 đô thị; đến năm 2030, có 28 đô thị.

Theo đó, Quảng Nam tiếp tục hoàn chỉnh mô hình phát triển đô thị theo mô hình các cụm đô thị động lực và các hành lang đô thị hóa; phát huy vai trò động lực của các cụm đô thị phía Đông và nhiệm vụ ổn định, kết nối đồng bộ của các đô thị vùng Tây.

Cụ thể, về phía Đông, với Cụm động lực số 1: phát triển đô thị Hội An thành đô thị đặc thù tương đương tiêu chí đô thị loại II; Điện Bàn thành đô thị loại III, hướng đến là thành phố trực thuộc tỉnh giai đoạn 2025 - 2030; tiếp tục xây dựng và hướng đến các tiêu chí đô thị loại IV cho thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc.

Đối với Cụm động lực số 2: hình thành 03 đô thị mới (Duy Hải - Duy Nghĩa; Bình Minh và Bình Hải) là đô thị loại V giai đoạn 2025 - 2030 và từng bước kết nối, hình thành chuỗi đô thị hai bên sông Trường Giang từ Duy Xuyên đến Thăng Bình đạt các tiêu chí đô thị loại II giai đoạn 2035 - 2045 theo hướng đô thị du lịch, dịch vụ cấp vùng; Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại IV cho thị trấn Nam Phước, thị trấn Hà Lam, thị trấn Đông Phú; Xây dựng huyện Duy Xuyên hướng đến là thị xã vào năm 2030.

Đối với Cụm động lực số 3: hình thành chuỗi đô thị phía Nam gồm Phú Ninh, Tam Kỳ, Núi Thành, lấy Tam Kỳ làm trung tâm, định hướng xây dựng đô thị loại I trực thuộc tỉnh. Phấn đấu xây dựng thành phố tỉnh lỵ Tam Kỳ cơ bản đạt các tiêu chí của đô thị loại I vào năm 2025; khu vực Tam Kỳ - 4 Núi Thành - Phú Ninh xây dựng theo hướng đô thị sinh thái, thông minh và đạt tiêu chí đô thị loại I vào năm 2030.

Quảng Nam phát triển đô thị theo mô hình các cụm đô thị động lực - Ảnh 1

Về phía Tây, tỉnh sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng hoàn chỉnh các tiêu chí đối với các đô thị loại V (trung tâm hành chính của huyện); Từng bước đầu tư, hướng đến các tiêu chí đô thị loại IV cho các đô thị: Thạnh Mỹ, Khâm Đức, Trà My, Prao và trở thành đô thị trung tâm của vùng, tạo động lực phát triển lan tỏa, kết nối với Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Nam Giang, các cơ sở kinh tế - kỹ thuật trong vùng; Khẩn trương hoàn thành thủ tục để công nhận đô thị loại V cho Việt An (Hiệp Đức), hình thành cấp hành chính là thị trấn cho các đô thị: ATiêng (Tây Giang), Trung Phước (Nông Sơn), Tắc Pỏ (Nam Trà My)….

Ngoài ra, tỉnh sẽ đẩy mạnh phát triển nhà ở, bố trí nguồn lực và triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình này; Ban hành chính sách đầu tư phát triển nhà ở đi đôi với đầu tư phát triển khu công nghiệp; Kiểm soát tỷ lệ nhà ở xã hội trong các dự án nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị. Qua đó, giải quyết nhu cầu nhà ở cho người dân đô thị, đặc biệt nhà ở cho người lao động tại các khu công nghiệp.

Tại các đô thị phía Tây của tỉnh, Quảng Nam sẽ tập trung nguồn lực để hoàn thiện hạ tầng đô thị, đáp ứng tốt nhu cầu nhà ở, sinh hoạt của Nhân dân; cải tạo các khu vực đô thị cũ; Nâng cao chất lượng văn minh đô thị thông qua công tác chỉnh trang cảnh quan đô thị (vỉa hè, lòng đường, cây xanh...), làm cơ sở tạo sức cạnh tranh riêng cho từng đô thị.

Tại các đô thị vùng Đông và các đô thị đang phát triển, ngoài công tác hoàn thiện hạ tầng đô thị, tỉnh sẽ kiên trì quản lý và phát triển đô thị theo mô hình đô thị xanh, đô thị sinh thái hướng đến phát triển bền vững, phát triển hệ thống hạ tầng số, hạ tầng đáp ứng điều kiện xây dựng đô thị thông minh; Bảo vệ cảnh quan tự nhiên, hình thành các đô thị có bản sắc, có các công trình điểm nhấn kiến trúc. Đồng thời, tập trung thu hút các nhà đầu tư có năng lực để triển khai các dự án đô thị quy mô lớn, hạ tầng kỹ thuật - xã hội hiện đại, đồng bộ và có các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu.