15:52 06/10/2021

Quyết toán cổ phần hoá, GVR được hoàn trả hơn 132 tỷ đồng

Hà Anh -

Ngày 14/6, Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp ban hành quyết định phê duyệt quyết toán tài chính, tiền thu từ cổ phần hoá, chi phí cổ phần hoá, kinh phí chi trả chế độ cho người lao động dôi dư, giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại thời điểm công ty mẹ GVR chính thức chuyển thành công ty cổ phần.

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty Cổ phần thông báo về quyết định phê duyệt quyết toán cổ phần hóa.

Cụ thể, ngày 14/6, Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp ban hành quyết định phê duyệt quyết toán tài chính, tiền thu từ cổ phần hoá, chi phí cổ phần hoá, kinh phí chi trả chế độ cho người lao động dôi dư, giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại thời điểm công ty mẹ GVR chính thức chuyển thành công ty cổ phần.

Theo đó, giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại thời điểm chuyển sang công ty cổ phần ngày 1/6/2018 là hơn 41.106 tỷ đồng; vốn điều lệ của Công ty cổ phần là 40.000 tỷ đồng - trong đó phần vốn Nhà nước nắm giữ hơn 3,87 tỷ cổ phần, tương ứng 38.708 tỷ đồng chiếm 96,77% vốn.

Số tiền phải nộp về quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp là 1.313 tỷ đồng, GVR cho biết số tiền 1.313 tỷ đồng này không bao gồm hơn 75 tỷ giữ lại của kinh phí rà soát, đo đạ, cắm mốc, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đất và khoản tiền này sẽ được quyết toán khi hoàn thành.

Số tiền đã nộp về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp là 1.445 tỷ đồng. Do đó, số tiền Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp hoàn trả lại cho GVR là hơn 132 tỷ đồng.

Ngoài ra, chi phí cổ phần hoá được chi gần 19 tỷ, kinh phí chi trả chế độ cho người lao động dôi dư được chi là 33 tỷ đồng.

Được biết, theo BCTC bán niên hợp nhất đã soát xét 2021, GVR ghi nhận lãi đạt 2.282 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước đạt 841 tỷ đồng. Theo GVR là do công ty đã chủ động ứng phó phù hợp với trạng thái sản xuất bình thường mới; giá bán các sản phẩm mủ cao su tăng, ổn định, doanh thu cho thuê hạ tầng KCN tăng, giá bán một số mặt hàng gỗ, sản phẩm công nghiệp cao su tăng giúp lợi nhuận gộp và lợi nhuận sau thuế của đại đa số các đơn vị có vốn góp của Tập đoàn cải thiện đáng kể so với cùng kỳ.

Như vậy, với mức lợi nhuận sau thuế đạt hơn 2,282 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, GVR đã thực hiện được 50% mục tiêu đề ra cho cả năm 2021.

Trước đó, GVR thông báo sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 6%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 600 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 14/10 và ngày chi trả là ngày 28/10 tới.

Như vậy với 4 tỷ cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Tập đoàn Cao su Việt Nam sẽ chi khoảng 2.400 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông.