11:09 06/10/2021

Mua không báo cáo, Chủ tịch HCM bị phạt tiền

Hà Anh

Ông Nguyễn Quốc Huân là Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (mã HCM) bị phạt 20 triệu do không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch

Sơ đồ giao dịch giá cổ phiếu HCM từ đầu năm 2021.
Sơ đồ giao dịch giá cổ phiếu HCM từ đầu năm 2021.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành 1 loạt quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Nguyễn Quốc Huân (Tp.HCM), Chủ tịch HĐQT HCM, người có liên quan đến thành viên BKS MCG, Chủ tịch HĐQT NED...

Theo đó, ông Nguyễn Quốc Huân là Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (mã HCM-HOSE) bị phạt 20 triệu do không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch do ông Huân đã bán 20.000 cổ phiếu HCM trong tháng 3/2021 và bán 20.000 cổ phiếu HCM trong tháng 4/2021 nhưng không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch.

Cùng ngày, ông Mai Minh Huy, em rể của bà Hoàng Thị Kim Anh – Thành viên Ban Kiểm soát của CTCP Cơ điện và xây dựng Việt Nam (mã MCG-HOSE) bị phạt 80 triệu đồng do không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch. Cụ thể, ông Huy đã mua 197.900 cổ phiếu MCG (trong đó: ngày 18/01/2021 mua 147.900 cổ phiếu MCG; ngày 19/01/2021 mua 50.000 cổ phiếu MCG, nhưng không công bố thông tin trước khi thực hiện giao dịch.

Tương tự, ông Trần Văn Huấn người có liên quan đến ông Trần Văn Huyên, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển điện Tây Bắc (mã NED-UpCoM) bị phạt tiền 22,5 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn về lý do không thực hiện đươc giao dịch.

Cụ thể: ông Huấn đăng ký mua 810.000 cổ phiếu NED từ ngày 29/10/2020 đến ngày 26/11/2020 (khớp lệnh 0 cổ phiếu); ngày 03/12/2020, HNX mới nhận được báo cáo về lý do không thực hiện được giao dịch của ông Trần Văn Huấn.

Cuối cùng, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT (Thái Nguyên) bị phạt 100 triệu đồng do không báo cáo theo quy định pháp luật.

Cụ thể: công ty này không báo cáo SSC về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán theo Giấy chứng nhận chào bán số 119/GCN-UBCK ngày 31/10/2019 theo Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán (Nghị định số 58/2012/NĐ-CP) kèm theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01A/2020/NQ-HĐQT ngày 15/01/2020 về việc điều chỉnh chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; không báo cáo UBCKNN về tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng theo Giấy chứng nhận chào bán số 119/GCN-UBCK ngày 31/10/2019 theo Mẫu số 05 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 58/2012/NĐ-CP.