13:56 20/11/2020

SSI gia hạn trái phiếu chuyển đổi và điều chỉnh phát hành ESOP

Hà Anh

1.150 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi được gia hạn thêm 3 năm với giá chuyển đổi 23.000 đồng/cổ phiếu, lãi suất 3%/năm

Sơ đồ giá cổ phiếu SSI - Nguồn: HOSE.
Sơ đồ giá cổ phiếu SSI - Nguồn: HOSE.

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (mã SSI-HOSSE) thông báo Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

SSI cho biết mục đích là trình Đại hội cổ đông thông qua hai nội dung (1) Điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2020 và (2) Gia hạn trái phiếu chuyển đổi.

Cụ thể: điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) được điều chỉnh số lượng cổ phiếu phát hành lên tối đa 9,5 triệu cổ phần - trong đó phát hành mới 7,5 triệu và sử dụng cổ phiếu quỹ 2 triệu cổ phần. Đồng thời điều chỉnh thời gian thực hiện năm 2020 và quý 1/2021.

Việc lập danh sách cổ đông tham gia lấy ý kiến bằng văn bản sẽ được thực hiện vào ngày 8/12/2020 và sẽ thực hiện sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Đồng thời, 1.150 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi được gia hạn thêm 3 năm với giá chuyển đổi 23.000 đồng/cổ phiếu, lãi suất 3%/năm. Đây là mức giá cao hơn 30% thị giá trung bình của SSI trong 1 tháng trở lại đây, và đã bao gồm các sự kiện pha loãng cho tới ngày 09/02/2021.

Về kết quả kinh doanh, SSI cho biết lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 3/2020 của công ty đạt gần 344 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ là do thị trường chứng khoán phục hồi trong quý 3/2020, chỉ số VN-Index tăng so với cuối quý 2/2020 dẫn đến lãi từ tài sản tài chính ghi nhận thông qua lỗ/lãi (PVTPL) tăng 80% và lãi từ tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) quý 3/2020 tăng tới 419% so với cùng kỳ.

Mặt khác, quy mô giao dịch của thị trường tăng mạnh, doanh thu nghiệp vụ môi giới tăng 19% - trong khi đó chi phí môi giới tăng tương ứng.

Hiện, SSI đứng thứ nhất trong top 10 công ty về thị phần giá trị giao dịch môi giới với 11,82% trong quý 3/2020.