Thương mại điện tử trong ngành bán lẻ chìa khóa mở tương lai - Ảnh 1
Thương mại điện tử trong ngành bán lẻ chìa khóa mở tương lai - Ảnh 2
Thương mại điện tử trong ngành bán lẻ chìa khóa mở tương lai - Ảnh 3
Thương mại điện tử trong ngành bán lẻ chìa khóa mở tương lai - Ảnh 4
Thương mại điện tử trong ngành bán lẻ chìa khóa mở tương lai - Ảnh 5
Thương mại điện tử trong ngành bán lẻ chìa khóa mở tương lai - Ảnh 6

VnEconomy 07/03/2023 14:00

 

Nội dung bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 09-2023 phát hành ngày 27-02-2023. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây: 

https://postenp.phaha.vn/chi-tiet-toa-soan/tap-chi-kinh-te-viet-nam

Thương mại điện tử trong ngành bán lẻ chìa khóa mở tương lai - Ảnh 7