23:34 29/06/2021

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam 6 tháng đầu năm 2021

Ngọc Hân -

6 tháng đầu năm 2021, mặc dù phải trải qua hai đợt Covid-19 nhưng bức tranh kinh tế Việt Nam vẫn có nhiều điểm sáng như tăng trưởng GDP 5,64%; chỉ số CPI trong vùng kiểm soát; số doanh nghiệp thành lập mới tăng cao so với cùng kỳ năm trước...

TĂNG TRƯỞNG GDP 6 THÁNG CÁC NĂM 2011-2021 (%)

DIỄN BIẾN CPI QUA CÁC THÁNG (%)

CHỈ SỐ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP 6 THÁNG CÁC NĂM 2014-2021 (%)

MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP TĂNG CAO TRONG 6 THÁNG 2021 (%)

MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP TĂNG ÍT HOẶC GIẢM TRONG 6 THÁNG 2021 (%)

THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐẾN 15/6/2021 (NGHÌN TỶ ĐỒNG)

CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐẾN 15/6/2021 (NGHÌN TỶ ĐỒNG)

QUỐC GIA VÀ VÙNG LÃNH THỔ CÓ DỰ ÁN CẤP MỚI TRONG 6 THÁNG 2021 (TRIỆU USD)

ĐỊA PHƯƠNG HÚT VỐN FDI CẤP MỚI TRONG 6 THÁNG 2021 (TRIỆU USD)

HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP TRONG 6 THÁNG 2021 (DOANH NGHIỆP)

KHÁCH QUỐC TẾ ĐẾN VIỆT NAM CHIA THEO PHƯƠNG TIỆN (LƯỢT)

KHÁC QUỐC TẾ ĐẾN VIỆT NĂM CHIA THEO VỊ TRÍ ĐỊA LÝ (LƯỢT)

THỊ TRƯỜNG XUẤT, NHẬP KHẨU LỚN TRONG 6 THÁNG 2021 (TỶ USD)

KIM NGẠCH XUẤT KHẨU MỘT SỐ MẶT HÀNG TRONG 6 THÁNG 2021 (TRIỆU USD)

KIM NGẠCH NHẬP KHẨU MỘT SỐ MẶT HÀNG TRONG 6 THÁNG 2021 (TRIỆU USD)