06:52 08/09/2021

Tổng cục Dự trữ Nhà nước cấp xuất gạo, vật tư cứu trợ do dịch Covid - 19

Trâm Anh -

Cơ quan này cho biết đã khẩn trương cấp xuất cả trăm nghìn tấn gạo và hàng thiết yếu trị giá hàng trăm tỷ đồng đến các địa phương ngay sau khi có quyết định của Thủ tướng...

Lực lượng phòng chống dịch Covid-19 tiếp nhận 510 bộ nhà bạt cứu sinh và 24 máy phát điện từ cục Dự trữ Nhà nước.
Lực lượng phòng chống dịch Covid-19 tiếp nhận 510 bộ nhà bạt cứu sinh và 24 máy phát điện từ cục Dự trữ Nhà nước.

Tổng cục Dự trữ Nhà nước cho biết, trên cơ sở Quyết định số 1409/QĐ-TTg ngày 16/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính (Tổng cục Dự trữ Nhà nước) thực hiện xuất 4.117,8 tấn gạo cho 3 tỉnh Bình Phước, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã ban hành quyết định giao các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực xuất cấp 4.117,8 tấn gạo cho các địa phương. 

Cập nhật đến ngày 30/8/2021, các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực báo cáo đã xuất 2.276,625 tấn gạo. Trong đó, đã hoàn thành xuất cho Bình Phước 559,740 tấn gạo; Bạc Liêu 636,975 tấn gạo; Sóc Trăng 1.079,910 tấn gạo.

“Còn lại 1.841,175 tấn hỗ trợ cho tỉnh Sóc Trăng, đơn vị sẽ triển khai xuất cấp theo kế hoạch phân bổ, tiếp nhận gạo của địa phương. Thời gian hoàn thành giao nhận gạo xong trước ngày 15/9/2021”, Tổng cục Dự trữ Nhà nước cho biết.

 

Về số lượng gạo xuất cấp cụ thể cho các địa phương, hiện nay Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cùng với các địa phương thực hiện rà soát kỹ danh sách hỗ trợ, bảo đảm tuân thủ đúng quy định về đối tượng, nguyên tắc, phạm vi hỗ trợ, có ý kiến thẩm định làm cơ sở để Bộ Tài chính cấp tiếp số lượng gạo còn lại.

Cũng theo Tổng cục Dự trữ Nhà nước, trên cơ sở Quyết định số 1415/QĐ-TTg ngày 20/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính (Tổng cục Dự trữ Nhà nước) thực hiện xuất 130.175,67 tấn gạo cho 24 tỉnh, thành phố, Tổng cục Dự trữ Nhà nước cũng đã ban hành quyết định xuất cấp 54.762,184 tấn.

Kết quả đến ngày 30/8/2021 đã xuất được 24.409,288 tấn, trong đó, đã hoàn thành công tác xuất cấp gạo cho 9/24 tỉnh, thành phố gồm Nghệ An, Đà Nẵng, Bình Định, Đắk Lắk, Đắk Nông, Ninh Thuận, Tây Ninh, Đồng Tháp, Cần Thơ.

“Số gạo còn lại 30.352,896 tấn triển khai xuất cấp theo kế hoạch phân bổ, tiếp nhận gạo của các địa phương, thời gian thực hiện đến ngày 10/9/2021”, Tổng cục Dự trữ Nhà nước thông tin.

Riêng đối với 75.413,486 tấn gạo còn lại chưa ban hành quyết định xuất cấp của 9 tỉnh khu vực miền Nam, hiện nay Bộ Tài chính đang phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép mua gạo trên địa bàn khu vực Nam Bộ để xuất cấp.

Đáng chú ý, đối với vật tư, thiết bị, đến nay, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã xuất 410 bộ nhà bạt cứu sinh gồm 150 bộ loại 16,5 m2, 170 bộ loại 24,5 m2 và 90 bộ loại 24,75 m2 và 14 bộ máy phát điện gồm 11 bộ loại 30 KVA và 03 bộ loại 136-150 KVA cho UBND TP. HCM để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19. Số vật tư thiết bị này có giá trị khoảng 9,2 tỷ đồng.

Ngoài ra, Tổng cục Dự trữ Nhà nước cũng đã xuất 100 bộ nhà bạt, gồm 30 bộ loại 24,5 m2; 70 bộ loại 16,5 m2 và 10 bộ máy phát điện loại 30 KVA cho Bộ Quốc phòng để trang cấp ngay cho các lực lượng phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP. HCM và một số tỉnh Nam Bộ. Số vật tư này có giá trị khoảng 3,9 tỷ đồng.

Đối với Bộ Y tế, Tổng cục Dự trữ Nhà nước cũng đã xuất cấp 30 tấn Chloramin B và 15 triệu viên sát khuẩn nước Aquatabs cho các đơn vị, địa phương và đã xuất viện trợ cho Lào 10 tấn Chloramin B để hỗ trợ bạn phòng chống dịch Covid-19, tổng trị giá khoảng 18,93 tỷ đồng.

Với Bộ Quốc phòng đã xuất cấp 5 bộ thiết bị tiêu tẩy cơ động trị giá khoảng 26,832 tỷ đồng phục vụ cho công tác phòng chống dịch Covid-19.

 

Năm 2020, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã xuất cấp trên 132.000 tấn gạo, giá trị gần 1.400 tỷ đồng, xuất cấp vật tư, thiết bị cho bộ, ngành, địa phương để phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn với tổng giá trị trên 200 tỷ đồng. 6 tháng đầu năm 2021, trong bối cảnh dịch bệnh tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã xuất cấp kịp thời các mặt hàng với tổng trị giá khoảng 650 tỷ đồng.