18:42 16/08/2021

Hỗ trợ hơn 4.117 tấn gạo cho người dân 3 tỉnh gặp khó khăn do dịch Covid-19

Nhật Dương -

Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 4.117,8 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh: Bình Phước, Bạc Liêu, Sóc Trăng để hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 năm 2021…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định số 1409/QĐ-TTg về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh: Bình Phước, Bạc Liêu, Sóc Trăng để hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, Thủ tướng giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 4.117,8 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh: Bình Phước, Bạc Liêu, Sóc Trăng để hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 năm 2021. Cụ thể, tình Bình Phước 559,74 tấn, tỉnh Bạc Liêu 636,975 tấn, tỉnh Sóc Trăng 2.921,085 tấn.

Thủ tướng giao Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính xử lý cụ thể theo quy định, chịu trách nhiệm về thông tin và số liệu báo cáo. Uỷ ban nhân dân các tỉnh Bình Phước, Bạc Liêu, Sóc Trăng chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo và thực hiện hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, định mức theo quy định, phù hợp với công tác phòng, chống dịch tại địa phương.

Trường hợp sau khi thực hiện nếu vẫn còn khó khăn, ủy ban nhân dân các tỉnh: Bình Phước, Bạc Liêu, Sóc Trăng báo cáo các Bộ: Lao động – Thương binh và Xã hội , Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, tiếp tục hỗ trợ.

Trước đó, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã có tờ trình Thủ tướng Chính phủ xuất cấp hơn 4.117 tấn gạo hỗ trợ cứu đói cho người dân bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 năm 2021 cho 3 tỉnh trên. 

Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, hiện nay, do đại dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, việc làm của người dân và người lao động, đặc biệt đối với những người bị giãn, hoãn, ngừng việc, bị mất việc, mất thu nhập, không đảm bảo được đời sống, có nguy cơ bị thiếu đói.

Do đó, ủy ban nhân dân các tỉnh: Bình Phước, Bạc Liêu, Sóc Trăng đã có công văn đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ gạo cứu đói cho 73.594 hộ với 274.520 nhân khẩu bị thiếu đói do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 năm 2021.

Trong đó, tỉnh Bình Phước đề nghị hỗ trợ 782,655 tấn gạo cho 11.876 hộ với 37.316 nhân khẩu; tỉnh Bạc Liêu đề nghị hỗ trợ 636,975 tấn gạo cho 24.114 hộ với 42.465 nhân khẩu; tỉnh Sóc Trăng  đề nghị hỗ trợ 2.922 tấn gạo cho 37.604 hộ với 194.739 nhân khẩu.

Căn cứ Nghị định số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, và trên cơ sở ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trình Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ gạo cứu đói cho nhân dân các tỉnh: Bình Phước, Bạc Liêu và Sóc Trăng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid- 19 năm 2021.