19:52 06/03/2022

Tỷ lệ doanh nghiệp niêm yết vi phạm công bố thông tin ngày càng giảm

Vũ Phong -

Tại Việt Nam, chất lượng công bố thông tin đã có thay đổi đáng kể trước hết về số lượng doanh nghiệp niêm yết thực hiện nghĩa vụ và chất lượng của thông tin công bố...

Thông tin tại chương trình “Directors Talk: Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và vai trò của hội đồng quản trị", bà Tạ Thanh Bình, Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường, Uỷ ban Chứng khoán cho biết, trong năm qua, Uỷ ban Chứng khoán đã tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động trên thị trường chứng khoán nhất là các hoạt động chào bán trái phiếu riêng lẻ, hoạt động giao dịch và công bố thông tin.

Cụ thể, trong năm 2021, cơ quan quản lý đã ban hành 568 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán với tổng tiền phạt là 2,95 tỷ đồng.

Mặc dù trong các quyết định xử phạt trên chủ yếu là về công bố thông tin, nhưng bà Bình nhấn mạnh số lượng công ty tuân thủ, cung cấp, bổ sung thông tin kịp thời gia tăng hơn so với năm 2020. Ngược lại, tỷ lệ doanh nghiệp vi phạm công bố thông tin giảm so với năm 2020.

“Tại Việt Nam, chất lượng công bố thông tin đã có sự thay đổi đáng kể theo hướng đi lên. Trước hết về số lượng doanh nghiệp niêm yết thực hiện nghĩa vụ và chất lượng của thông tin công bố ở cả ba khía cạnh: đầy đủ - chính xác - kịp thời", bà Tạ Thanh Bình đánh giá.

 

Về nguyên tắc việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán là thông tin phải công bố đầy đủ và chính xác; kịp thời và liên tục. Đồng thời đảm bảo công bằng đối với các đối tượng nhận; quy trách nhiệm đối với bên công bố thông tin.

Chia sẻ thêm về một số điểm mới trong quy định về công bố thông tin, Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, đối với báo cáo quản trị công ty, trước đây chỉ áp dụng công ty niêm yết, công ty đại chúng quy mô lớn, trong quy định mới phải mở rộng phạm vi, tất cả các công ty đại chúng phải thực hiện báo cáo về tình hình quản trị công ty theo mẫu tại Phụ lục Thông tư 96 trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày kết thúc 6 tháng đầu năm và kết thúc năm dương lịch, có nghĩa 1 năm thực hiện công bố 2 lần.

Ngoài ra, đối với nghĩa vụ công bố thông tin bất thường của công ty niêm yết, công ty đại chúng, về mặt thời hạn vẫn giữ nguyên như cũ tức là vẫn công bố thông tin trong 24 giờ, tuy nhiên có một số điều chỉnh trong nội dung công bố thông tin.

Chẳng hạn như bỏ quy định công bố thông tin về quyết định vay hoặc phát hành trái phiếu dẫn đến tổng giá trị các khoản vay của công ty có giá trị từ 30% vốn chủ sở hữu trở lên, tính tại báo cáo tài chính năm gần nhất đã được kiểm toán hoặc báo cáo tài chính bán niên gần nhất được soát xét. Do Luật Chứng khoán 2019 không quy định và thực tiễn phát sinh nhiều vướng mắc trong xác định thời hạn công bố, hạn mức công bố, thời điểm công bố.

Thêm vào đó, bỏ quy định công bố thông tin về vốn góp của chủ sở hữu bị giảm từ 10% trở lên hoặc tổng tài sản bị giảm từ 10% trở lên tại báo cáo tài chính năm gần nhất đã được kiểm toán hoặc báo cáo tài chính bán niên gần nhất được soát xét. Do Luật Chứng khoán 2019 không quy định, số liệu được phản ánh tại báo cáo tài chính đã được công bố thông tin và khó xác định thiệt hại trong trường hợp bất thường trong thời hạn 24 giờ.

Đặc biệt, điểm đáng chú ý trong quy định của Uỷ ban Chứng khoán tại Thông tư 96/2020/TT-BTC là quy định các công ty đại chúng và niêm yết phải công bố trong báo cáo thường niên về tác động liên quan đến môi trường và xã hội. Trong đó phải đo lường và báo cáo tổng lượng phát thải khí nhà kính một cách trực tiếp và gián tiếp.

Trong thời gian tới, cơ quan quản lý tiếp tục nâng cao tầm quan trọng của việc công bố thông tin và coi đây là trọng tâm để nâng cao chất lượng quản lý thị trường.