18:06 07/05/2021

Vingroup mới bán được hơn 12 triệu cổ phiếu Vinatex

Hà Anh -

Tập đoàn Dệt may - Vinatex (mã VGT–Upcom) vừa thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn Tập đoàn Vingroup - CTCP (mã VIC-HOSE), người có liên quan đến uỷ viên HĐQT Lê Khắc Hiệp...

Sơ đồ giá cổ phiếu VGT.
Sơ đồ giá cổ phiếu VGT.

Theo đó, Tập đoàn Vingroup vừa báo cáo đã bán ra hơn 12,28 triệu cổ phiếu VGT, bằng 1/2 trong tổng số 25 triệu cổ phiếu đăng ký bán trước đó. Giao dịch thực hiện từ 1/4 đến 29/4/2021.

Sau giao dịch Vingroup giảm lượng sở hữu tại Tập đoàn dệt may Việt Nam từ 50 triệu cổ phiếu, chiếm 10% xuống còn hơn 37.713.400 cổ phiếu, chiếm 7,54%. Tuy nhiên, Vingroup không nêu lý do không bán hết số cổ phiếu đăng ký.

Được biết, ngày 06/5/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty mẹ-Tập đoàn Dệt May Việt Nam.

Tại Quyết định này, hình thức cổ phần hoá là kết hợp vừa bán bớt một phần vốn nhà nước vừa phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. Vinatex có vốn điều lệ là 5.000 tỷ đồng. Tổng số cổ phần là 500 triệu cổ phần, mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng, trong đó, Nhà nước nắm giữ 255.000.000 cổ phần, chiếm 51% vốn điều lệ; bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp 3.000.850 cổ phần, chiếm 0,6% vốn điều lệ; bán cho nhà đầu tư chiến lược 120.000.000 cổ phần, chiếm 24% vốn điều lệ; bán đấu giá công khai 121.999.150 cổ phần, chiếm 24,40% vốn điều lệ.

Theo đó, Vinatex đã công bố hai công ty bất động sản là Tập đoàn Vingroup và CTCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (V.I.D) đã đăng ký mua 120 triệu cổ phần của Vinatex, chiếm 98% tổng số cổ phần Vinatex bán ra cho cổ đông chiến lược. Cụ thể, Vingroup và V.I.D sẽ mua lần lượt 50 triệu và 70 triệu cổ phần của Vinatex (tương ứng 10% và 14% vốn điều lệ), với tổng giá trị 1.320 tỷ đồng dựa trên giá chào bán 11.000 đồng/cổ phiếu.

Theo dữ liệu trên HNX, giá cổ phiếu VGT vào ngày 1/4 đạt 17.300 đồng/cổ phiếu và đến ngày 29/4 thì giảm còn 15.000 đồng/cổ phiếu với 1.386.249 đơn vị được giao dịch.

Về kết quả kinh doanh, doanh thu quý 1/2021 của Vinatex đạt 3.377 tỷ đồng, giảm 14,8% so với cùng kỳ (3.964 tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 200 tỷ đồng, tăng 28,5% so với quý 1/2020 (156 tỷ) - trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 99 tỷ đồng (cùng kỳ đạt 113 tỷ).

Cũng tính đến ngày 31/3/2021, tổng tài sản của Vinatex tăng 358 tỷ lên 18.378 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng lên gần 816 tỷ đồng.