13:18 07/05/2021

Không báo cáo giao dịch, thành viên Ban kiểm soát QCG bị phạt tiền

Hà Anh

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Phạm Thị Thùy Trang - thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai (mã QCG-HOSE)...

Sơ đồ giá cổ phiếu QCG từ đầu tháng 12/2020 đến nay.
Sơ đồ giá cổ phiếu QCG từ đầu tháng 12/2020 đến nay.

Theo đó, bà Trang bị phạt 15 triệu đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3, Điểm d Khoản 4 và Khoản 6 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Nguyên nhân là do bà Trang đã bán 28.700 cổ phiếu QCG vào ngày 16/12/2020 nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Theo dữ liệu trên HOSE, giá cổ phiếu QCG vào đầu tháng 12/2020 chỉ có 6.150 đồng/cổ phiếu và đạt hơn 9.000 đồng/cổ phiếu (chốt phiên 24/12/2020). Còn bà Trang đã bán 28.700 cổ phiếu QCG theo phương thức khớp lệnh có giá trị 203,77 triệu đồng, tương ứng 7.100 đồng/cổ phiếu.

Được biết, doanh thu thuần năm 2020 của công ty đạt gần 1.868 tỷ đồng, đạt 217,59% so với cùng kỳ và đạt 207,55% kế hoạch năm 2020. Nguyên nhân chủ yếu là do lượng sản phẩm bàn giao nhà trong năm 2020 tăng mạnh so với cùng kỳ.

Do đó, doanh thu tăng dẫn đến lợi nhuận trước thuế đạt hơn 102 tỷ đồng đạt 130,61% so với cùng kỳ và đạt 102,27% kế hoạch năm và lợi nhuận sau thuế đạt gần 83 tỷ đồng. QCG cho biết lợi nhuận tăng là do doanh thu bất động sản tăng mạnh nên giá vốn, chi phí quản lý, tài chính, bán hàng cũng tăng tương ứng.

Hết quý 1/2021, tổng doanh thu các hoạt động trong quý 1/2021 tăng 192,5% so với cùng kỳ đạt gần 347 tỷ đồng là do trong kỳ công ty tăng bàn giao căn hộ cho khách hàng; tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế đạt 26 tỷ đồng, giản hơn 5 tỷ so với cùng kỳ là do doanh thu tài chính giảm, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 19 tỷ đồng.