10:56 17/05/2021

VNM ETF và FTSE Vietnam ETF sẽ thêm cổ phiếu nào trong kỳ cơ cấu tháng 6?

Thuỷ Tiên

Đầu tháng 6 tới đây, FTSE Vietnam Index và MVIS Vietnam Index là chỉ số cơ sở của 2 quỹ FTSE Vietnam ETF và VNM ETF sẽ tiến hành cơ cấu danh mục...

Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) vừa đưa ra dự báo về cơ cấu danh mục của hai quỹ ETF.

Cụ thể, theo dữ liệu chốt ngày 7/5/2021, BSC nhận thấy, có 4 cổ phiếu gồm PPDR, KDH, HSG và DXG thoả mãn tiêu chí để vào rổ chỉ số MVIS Vietnam Index, tuy nhiên PDR được đánh giá là có khả năng lớn nhất. Trái lại, nhiều khả năng MVIS Vietnam Index sẽ không loại cổ phiếu nào.

Hiện, MVIS Vietnam Index là bộ chỉ số cơ bản của quỹ VNM ETF. Danh mục cổ phiếu trong rổ chỉ số này gồm 29 mã, trong đó có 16 mã tại Việt Nam chiếm tỷ trọng 65,9% và 13 cổ phiếu nước ngoài chiếm 34,1%.

Danh mục cổ phiếu Việt Nam dự kiến thay đổi trong chỉ số MVIS Vietnam Index
Danh mục cổ phiếu Việt Nam dự kiến thay đổi trong chỉ số MVIS Vietnam Index

Với khả năng thêm PDR và không loại bỏ cổ phiếu nào như BCS dự báo, Việt Nam sẽ có 17 mã cổ phiếu trong danh mục của VNM ETF, tương ứng tỷ trọng 66,5%. Đồng thời, PDR sẽ chiếm tỷ trọng 4,2% trong danh mục quỹ, tương ứng được mua vào 7,1 triệu cổ phiếu.

“Ngoài ra một số mã khác cũng sẽ được tăng tỷ trọng như VNM, VHM, VCB, MSN, SSI, VJC, POW, GEX. Trái lại, các mã bị giảm tỷ trọng gồm có VIC, NVL, HPG, VRE, SBT, BVH, KBC, TCH”, báo cáo của BCS nêu rõ.

Danh mục FTSE Vietnam Index dự kiến thay đổi
Danh mục FTSE Vietnam Index dự kiến thay đổi

Với rổ chỉ số FTSE Vietnam Index, BSC dự báo nhiều khả năng HSG sẽ được thêm mới vào danh mục và không loại cổ phiếu nào.

FTSE Vietnam Index là bộ chỉ số cơ bản của quỹ FTSE Vietnam ETF và danh mục gồm 21 cổ phiếu. Nếu thêm HSG, quỹ sẽ có 22 cổ phiếu. Ước tính, HSG sẽ chiếm khoảng 1,3% danh mục, tương ứng được mua vào hơn 3,6 triệu cổ phiếu.

Các cổ phiếu bị giảm tỷ trọng trong kỳ cơ cấu này của FTSE Vietnam Index gồm VIC, HPG, VHM, VNM, PDR, SSI. Ngược lại, các mã được tăng gồm NVL, MSN, VRE, VCB, VJC, STB, PLX, KBC, GEX, DXG, SBT, POW, APH, PVD, TCH.

BSC tổng hợp dự báo thay đổi của cả 2 quỹ
BSC tổng hợp dự báo thay đổi của cả 2 quỹ

Được biết, tổng quy mô 2 quỹ ETF trên hiện lên tới gần 950 triệu USD. Do đó, hoạt động cơ cấu danh mục tuy không ảnh hưởng tới toàn bộ thị trường nhưng cũng sẽ tác động cụ thể tới từng mã trong danh mục.