19:01 27/02/2022

Cổ phiếu dầu khí bay cao cùng giá dầu thô

Thuỷ Tiên -

Tuần qua, có thời điểm giá dầu thô đã vượt 100 USD/thùng, do mối lo nguồn cung bị siết chặt. Nhờ vậy, cổ phiếu dầu khí cũng bay cao. Trong đó, ASP và PGC góp mặt trong nhóm tăng mạnh nhất sàn HOSE, ngoài ra BSR (+4,2%), OIL (+10,6%), PLX (+4,3%), PVD (+10,9%), CNG (+6,75%), PXS (+12%), PVS (+16,6%), PVB (+24,3%), PVC (+31,6%), PVT (+6,1%)...

Cổ phiếu dầu khí bay cao cùng giá dầu thô - Ảnh 1
Cổ phiếu dầu khí bay cao cùng giá dầu thô - Ảnh 2
Cổ phiếu dầu khí bay cao cùng giá dầu thô - Ảnh 3
Cổ phiếu dầu khí bay cao cùng giá dầu thô - Ảnh 4
Cổ phiếu dầu khí bay cao cùng giá dầu thô - Ảnh 5
Cổ phiếu dầu khí bay cao cùng giá dầu thô - Ảnh 6
Cổ phiếu dầu khí bay cao cùng giá dầu thô - Ảnh 7
Cổ phiếu dầu khí bay cao cùng giá dầu thô - Ảnh 8
Cổ phiếu dầu khí bay cao cùng giá dầu thô - Ảnh 9