15:32 15/02/2022

Cổ phiếu TNI bị đưa vào diện cảnh báo

Hà Anh -

HOSE cho biết, nguyên nhân là do, lợi nhuận sau thuế của cồ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2021 là -16.26 tỷ đồng...

Sơ đồ giá cổ phiếu TNI.
Sơ đồ giá cổ phiếu TNI.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) thông báo về việc đưa cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam (mã TNI-HOSE) vào diện cảnh báo.

Theo đó, cổ phiếu TNI bị đưa vào diện cảnh báo kể từ ngày 18/02/2022 theo Quyết định số 87/QĐ-SGDHCM ngày 11/02/2022 của HOSE. Nguyên nhân là do, lợi nhuận sau thuế của cồ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2021 là -16.26 tỷ đồng, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định tại Điểm b Khoản 1.1 Điều 22 Quy chế niêm yết chứng khoán tại SGDCK TPHCM ban hành kèm theo Quyết định số 85/QĐ-SGDHCM ngày 19/03/2018.

Kết quả kinh doanh của TNI năm 2021.
Kết quả kinh doanh của TNI năm 2021.

Trước đó, TNI cho nguyên nhân chính của khoản biến động doanh thu và lợi nhuận sau thuế của năm 2021 so với năm 2020 là do đầu năm 2021 ảnh hưởng dịch bệnh covid-19 khiến cho nhiều nhà máy phải ngừng hoạt động và giảm sản lượng. Cuối năm nền kinh tế dần dần khôi phục trở lại, đi kèm với những chính sách đầu tư công đã làm nhu cầu tiêu thụ Thép tăng cao, thúc đẩy sản lượng tăng doanh thu.

Trong khi đó giá bán thép cũng biến động liên tục làm tình hình kinh doanh gặp khó khăn, đồng thời thực hiện trả khoản nợ cho đối tác dẫn đến tăng doanh thu so với năm 2020 nhưng lợi nhuận giảm so với cùng kỳ năm ngoái.

Do đó, doanh thu năm 2021 tăng 31.01% so với năm 2020; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp báo cáo riêng của năm 2021 giảm -698.86%so với năm 2020 và lợi nhuận sau thuế TNDN báo cáo hợp nhất của năm 2021 giảm -1.767.78% so với năm 2020.