10:53 10/11/2016

Coca-Cola và những cam kết phát triển bền vững

PV

Coca-Cola và những cam kết phát triển bền vững - Ảnh 1

Cụ thể, trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, Coca-Cola cam kết đến năm 2020 sẽ giảm 25% carbon footprint trong toàn bộ chuỗi giá trị sản xuất, đồng thời thực hiện chu trình cải tiến liên tục (PDCA) trong quản lý chính sách tiết kiệm năng lượng, nước, nguyên vật liệu, sử dụng nguyên nhiên liệu tái chế. Công ty cũng ký kết biên bản ghi nhớ cùng US-AID nhằm thiết lập quan hệ đối tác với mục tiêu tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo và nâng cao hiệu quả năng lượng trong ngành công nghiệp ở Việt Nam. Với mục tiêu góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực địa phương, riêng năm 2016, Coca-Cola đã tổ chức 18 khóa đào tạo STEP dành cho 404 quản lý cấp cơ sở và các trưởng nhóm kinh doanh cùng 6 khóa đào tạo LEAP cho 109 quản lý cấp cao, hướng đến nâng cao năng lực quản lý và hiệu quả làm việc.Trong lĩnh vực xã hội, từ năm 2010 đến nay, Coca-Cola đã đầu tư hơn 5.5 triệu Đô la Mỹ cho các dự án cộng đồng tại Việt Nam: cung cấp nước sạch cho 62.000 người dân cũng như triển khai các chương trình bảo tồn hơn hàng chục tỷ lít nước trong môi trường thiên nhiên; đưa vào sử dụng 04 Trung tâm Hỗ trợ Cộng đồng EKOCENTER cung cấp 2 triệu lít nước sạch cho 335 ngàn người dân với hơn 500 hoạt động và chương trình sinh hoạt, đào tạo, khám chữa bệnh thường kỳ, cũng như nâng cao năng lực kinh tế cho phụ nữ.Những kết quả đạt được trong năm qua đã phản ánh rõ nét những nỗ lực trong chiến lược phát triển bền vững xuyên suốt của Coca-Cola tại Việt Nam.

Minh Huệ