16:28 16/09/2022

Gọi tên các doanh nghiệp xuất sắc tại IR Awards 2022

Minh Tú

Các doanh nghiệp niêm yết có hoạt động quan hệ nhà đầu tư (IR) tốt nhất 2022 là những tên tuổi tiêu biểu, truyền thông tài chính hiệu quả, danh tiếng tốt trên thị trường vốn và quản trị tốt sự kỳ vọng của thị trường chứng khoán…

Trên 50% doanh nghiệp niêm yết trên 2 sàn HOSE và HNX tuân thủ nghĩa vụ công bố thông tin.
Trên 50% doanh nghiệp niêm yết trên 2 sàn HOSE và HNX tuân thủ nghĩa vụ công bố thông tin.

Trải qua nhiều vòng khảo sát và định lượng kỹ càng, toàn diện hoạt động công bố thông tin của 736 doanh nghiệp niêm yết trong vòng 12 tháng; đánh giá hoạt động IR thông qua hệ thống thang điểm từ 31 định chế tài chính hàng đầu, cùng sự đồng thuận bình chọn từ cộng đồng nhà đầu tư, Lễ Vinh danh IR Awards 2022 chính thức công bố những doanh nghiệp xuất sắc nhất toàn thị trường chứng khoán về hoạt động IR.

Theo kết quả khảo sát, số lượng doanh nghiệp tuân thủ đúng và đầy đủ về nghĩa vụ công bố thông tin trên cả hai sàn chứng khoán niêm yết (HOSE và HNX) là 385 doanh nghiệp trong tổng số 736 doanh nghiệp niêm yết thuộc danh sách khảo sát, tương ứng với tỉ lệ 52,31%.

 

Mục tiêu của IR Awards, theo ban tổ chức, nhằm thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp niêm yết nâng cao nhận thức về vai trò và tầm quan trọng của hoạt động quan hệ nhà đầu tư, cải thiện tính minh bạch thông tin trên thị trường chứng khoán, gia tăng chất lượng công bố thông tin và củng cố niềm tin của nhà đầu tư.

2022 là năm thứ hai có tỷ lệ đạt chuẩn khi ghi nhận thành tích trên 50% so với toàn thị trường. Điều này cho thấy doanh nghiệp ngày càng nâng cao và đáp ứng tốt hơn nghĩa vụ cơ bản đối với nhà đầu tư; chú trọng công tác quan hệ nhà đầu tư; hướng tới hoạt động công khai, minh bạch và đối xử công bằng giữa các cổ đông. Đây cũng là những yếu tố then chốt, tạo cơ sở, nền tảng cho thị trường chứng khoán phát triển minh bạch và hiệu quả.

Các hạng mục được vinh danh bao gồm Top 3 Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR được Nhà đầu tư yêu thích nhất 2022 và Top 3 Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR được Định chế tài chính đánh giá cao nhất 2022 chia theo quy mô vốn hóa.

Đây là những doanh nghiệp niêm yết tiêu biểu về truyền thông tài chính hiệu quả, đạt được danh tiếng tốt trên thị trường vốn và quản trị tốt sự kỳ vọng của thị trường chứng khoán.

Trải qua 12 mùa giải, Chương trình đã trở thành một địa chỉ đáng tin cậy, tập hợp các bên tham gia thị trường để tiếp tục hỗ trợ nhau cùng phát triển hoạt động quan hệ nhà đầu tư; tạo động lực và khích lệ những tên tuổi xuất sắc nhất toàn thị trường chứng khoán.