14:18 21/10/2021

Hàng loạt doanh nghiệp bị nhắc nhở vì vi phạm quy định quản trị và công bố thông tin

Thu Minh

HoSE vừa có văn bản nhắc nhở hàng loạt các doanh nghiệp niêm yết liên quan đến việc thực hiện các quy định về quản trị công ty năm 2021...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Cụ thể, với Công ty CP Bột giặt Lix (LIX), HOSE cho biết, qua rà soát tình hình thực hiện quản trị công ty tại báo cáo quản trị công ty định kỳ 30/6 và các tài liệu liên quan, Sở giao dịch Chứng khoán Tp.HCM nhận thấy LIX chưa thực hiện đúng quy định về quản trị công ty, công ty không có thành viên HĐQT Độc lập, chưa đáp ứng được quy định tại Khoản 4, Điều 276, Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

Do đó, HOSE đề nghị LIX nghiêm túc tuân thủ quy định, có công văn giải trình lý do và phương án khắc phục, gửi về Sở trước ngày 26/10. Đồng thời, yêu cầu LIX nghiên cứu và thực hiện đúng quy định hiện hành về quản trị công ty, tránh bị xử phạt theo Điều 15, Nghị định 156/2020.

Đối với Công ty CP Hưng Thịnh Icons (HTN), doanh nghiệp này chưa tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc năm tài chính, chưa đáp ứng quy định theo Luật doanh nghiệp 2020. Chưa sửa đổi điều lệ công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp 59/2020, Chưa ban hành quy chế hoạt động của HĐQT cũng như BKS, do đó, yêu cầu HTN nghiêm túc thực hiện quy định và báo cáo về Sở trước 26/10.

Diễn biến cổ phiếu HTN những phiên gần đây.
Diễn biến cổ phiếu HTN những phiên gần đây.

Cũng do chưa tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo thời hạn quy định, Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu bị HOSE nhắc nhở và đề nghị nghiêm túc thực hiện.

Tại Công ty CP Thuỷ điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (VSH), ngày 28/9, HOSE đã nhận được công bố thông tin của VSH các quyết định của HĐQT thông qua hợp đồng vay vốn với các bên liên quan trong thời hạn từ 26/2-30/11/2020. Căn cứ quy định tại Điểm i, Khoản 1, Điều 9, Thông tư 155/2015/TT-BCTC, Công ty đại chúng phải công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24 giờ kể từ khi xảy ra một trong các sự kiện: Quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc HĐQT thông qua hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người nội bộ hoặc người có liên quan.

Công ty đã chậm công bố các quyết định của HĐQT thông qua giao dịch với các bên liên quan do đó, HOSE nhắc nhở và đề nghị công ty nghiêm túc tuân thủ quy định công bố thông tin trên thị trường chứng khoán nhằm đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư.

HOSE mới đây cũng đã có văn bản nhắc nhở đối với CTCP Chứng khoán APG (APG) vì chậm công bố thông tin liên quan đến giao dịch nhận chuyển nhượng vốn. Cụ thể, ngày 6/4, HĐQT APG đã thông qua Nghị quyết về đầu tư góp vốn vào hai công ty thông qua nhận chuyển nhượng phần vốn góp, gồm CTCP Đầu tư Cụm Công nghiệp APG (APG Industrial) và CTCP Điện sinh khối BPW Cẩm Thủy (BPW).

Đối với APG Industrial, APG sẽ nhận chuyển nhượng 700.000 cp từ ông Vương Ngọc Nguyên – chồng bà Nguyễn Thị Phương – Trưởng Ban kiểm soát. Còn với BPW, APG sẽ nhận chuyển nhượng 1,2 triệu cp từ Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hồ Hưng.

Dù Nghị quyết đã được thông qua từ ngày 6/4 nhưng đến ngày 19/10, HoSE mới nhận được công bố thông tin từ phía APG. Do đó, HoSE nhắc nhở APG cần tuân thủ quy định về công bố thông tin, đồng thời có văn bản giải trình về việc chậm công bố thông tin vừa qua.