21:00 20/10/2021

HOSE tiếp tục giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu PMG

Hà Anh

Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung vẫn chưa khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo.

Sơ đồ giá cổ phiếu PMG từ đầu năm đến nay.
Sơ đồ giá cổ phiếu PMG từ đầu năm đến nay.

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) vừa cho biết tiếp tục giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu PMG của Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung.

Cụ thể: ngày 15/04/2020, HOSE đã ra quyết định số 215/QĐ-SGDHCM về việc đưa cổ phiếu PMG vào diện cảnh báo kể từ ngày 23/04/2021 do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2020 trên Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2020 là -16,069 tỷ đồng, thuộc trường hợp chứng khoán bị đưa vào diện cảnh báo theo quy định tại tiết c, điểm 1.1, khoản 1, Điều 22 Quy chế niêm yết chứng khoán tại SGDCK TP.HCM ban hành kèm theo Quyết định số 85/QĐ-SGDHCM ngày 19/03/2018.

Sau đó vào ngày 29/09/2021, HOSE nhận được Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2021 của Công ty và đã công bố thông tin ra thị trường. Theo đó, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 6 tháng 2021 là -34,862 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/06/2021 là -78,535 tỷ đồng.

Do đó, căn cứ điểm 4.1, 4.2 khoản 4 Điều 22 Quy chế niêm yết chứng khoán tại SGDCK TP.HCM ban hành kèm theo Quyết định số 85/QĐ-SGDHCM ngày 19/3/2018, theo đó: “4.1 SGDCK sẽ xem xét đưa chứng khoán ra khỏi diện cảnh báo và thực hiện dỡ bỏ ký hiệu cảnh báo trong trường hợp tổ chức niêm yết/công ty quản lý quỹ khắc phục được các nguyên nhân dẫn đến chứng khoán bị cảnh báo. 4.2 Trường hợp chứng khoán đang trong diện cảnh báo theo quy định tại tiết a, b, c điểm 1.1 khoản 1 Điều này sẽ được xem xét dỡ bỏ ký hiệu cảnh báo căn cứ vào báo cáo tài chính quý/bán niên được soát xét hoặc báo cáo tài chính năm kiểm toán…”.

Như vậy, Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung vẫn chưa khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo.

Theo đó, HOSE tiếp tục giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu PMG, việc xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu PMG sẽ căn cứ vào BCTC Hợp nhất kiểm toán năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung.

Trên thị trường sau khi đạt mốc cao nhất là 41.400 đồng/cổ phiếu vào ngày 7/4/2021 thì nay giá cổ phiếu này giảm chỉ còn 16.800 đồng/cổ phiếu với 1.900 đơn vị được giao dịch.