08:43 20/10/2021

HoSE đảo danh mục các chỉ số kỳ 4, quỹ ETFs sẽ mua bán thế nào?

An Nhiên

Tổng hợp giao dịch của các ETF trong kỳ tới, MSB sẽ được mua nhiều nhất với tổng khối lượng 5,8 triệu cổ phiếu, LPB bị bán ra nhiều nhất với 11,2 triệu cổ phiếu...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

HOSE đã chính thức công bố kết quả rà soát danh mục các chỉ số cho kỳ Quý 4/2021. Các chỉ số mới sẽ có hiệu lực từ ngày 1/11 và các ETF liên quan sẽ thực hiện tái cơ cấu danh mục với hạn cuối là ngày 29/10.

Với bộ chỉ số VNDiamond, LPB và TCM bị loại khỏi chỉ số trong khi KDH được thêm vào chỉ số kỳ này sau khi bị loại ra trong kỳ Q2/2021. Phương pháp tính chỉ số mới sẽ được áp dụng từ kỳ này với việc bổ sung hệ số giới hạn theo FOL và hệ số giới hạn theo thanh khoản khiến một số cổ phiếu bị giảm tỷ trọng đáng kể như NLG, GMD, CTG, VPB. Danh mục chỉ số mới sẽ bao gồm 17 cổ phiếu, trong đó có 9 cổ phiếu thuộc nhóm ngành Ngân hàng sẽ bị áp dụng mức tỷ trọng tối đa của nhóm ngành là 40%. MWG và FPT vẫn là hai cổ phiếu có tỷ trọng lớn nhất danh mục.

Theo ước tính của SSI Research, tỷ trọng danh mục chỉ số và giao dịch của quỹ như sau: NLG sẽ bị bán ra nhiều nhất 10,2 triệu cổ phiếu, giảm tỷ trọng từ 5,63% xuống còn 1,66%. GMD cũng bị bán ra 8,5 triệu cổ phiếu giảm tỷ trọng xuống còn 2,41%. CTG bị bán ra 4,2 triệu cổ phiếu, tương tự FPT, MWG và VPB cũng bị bán ra lần lượt 1,7 triệu, 1,9 triệu và 1,47 triệu cổ phiếu. Ở chiều ngược lại, quỹ sẽ mua vào nhiều nhất 7,6 triệu cổ phiếu ACB, mua vào 5,3 triệu KDH; 5,4 triệu MSB; 4,3 triệu MBB, 4,8 triệu PNJ...

HoSE đảo danh mục các chỉ số kỳ 4, quỹ ETFs sẽ mua bán thế nào? - Ảnh 1

Với chỉ số VN30, không có thay đổi về thành phần trong kỳ này. Hiện tại có 3 ETF đang sử dụng chỉ số làm tham chiếu bao gồm VFM VN30, SSIAM VN30, Mirae Asset VN30, với tổng tài sản ước tính là 11.400 tỷ đồng. SSI ước tính các quỹ ETF liên quan sẽ mua 1,47 triệu cổ phiếu VHM, 435,9 nghìn cổ phiếu MSN, 3.995 cổ phiếu VIC, 2.726 cổ phiếu VRE song song với đó sẽ bán hàng loạt các cổ phiếu còn lại trong chỉ số VN30.

Bị bán mạnh nhất là HPG với 696,5 nghìn cổ phiếu; tiếp theo là VPB với 360 nghìn cổ phiếu; PLX với 335 nghìn cổ phiếu.

HoSE đảo danh mục các chỉ số kỳ 4, quỹ ETFs sẽ mua bán thế nào? - Ảnh 2

Đối với chỉ số VNFIN Lead, chỉ số VNFIN Lead không có thay đổi về thành phần trong kỳ này. Danh mục chỉ số hiện tại có 19 cổ phiếu. Quỹ SSIAM VNFIN Lead ETF hiện có tài sản ước tính là 2.700 tỷ đồng.

Cập nhật tỷ trọng danh mục mới và giao dịch của quỹ như sau: Các quỹ liên quan sẽ mua 1,14 triệu cổ phiếu STB, mua 848 nghìn cổ phiếu SSI, 675 nghìn cổ phiếu MBB, cùng các cổ phiếu khác được mua vào như CTG, MSB, TPB, VCI, EIB. Và ngược lại, sẽ bán ra 1,89 triệu cổ phiếu ACB, 569 nghìn cổ phiếu VPB, 885 nghìn cổ phiếu LPB, 290 nghìn cổ phiếu OCB, các cổ phiếu còn lại cũng bị bán ra nhưng không đáng kể.

HoSE đảo danh mục các chỉ số kỳ 4, quỹ ETFs sẽ mua bán thế nào? - Ảnh 3

Như vậy, tổng hợp giao dịch của các ETF trong kỳ tới, MSB sẽ được các quỹ nắm giữ nhiều nhất với tổng khối lượng 5,8 triệu cổ phiếu; ACB đứng thứ hai với 5,49 triệu cổ phiếu; KDH đứng thứ ba với 5,3 triệu cổ phiếu, tiếp theo là PNJ và MBB với lần lượt mỗi mã được mua 4,8 triệu cổ phiếu; REE và VIB được mua 3,4 triệu cổ phiếu...

Ngược lại, LPB bị bán ra nhiều nhất với 11,2 triệu cổ phiếu, NLG bị bán ra 10,2 triệu cổ phiếu, GMD bị bán 8,5 triệu cổ phiếu, tiếp theo là CTG với 4 triệu cổ phiếu bị bán ra, VPB bị bán 2,4 triệu cổ phiếu, MWG bị bán 2 triệu cổ phiếu, FPT cũng bị bán 1,8 triệu cổ phiếu.