20:14 19/10/2021

HOSE tiếp tục giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu PIT

Hà Anh

PIT vẫn chưa khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo.

Sơ đồ giá cổ phiếu PIT thời gian qua.
Sơ đồ giá cổ phiếu PIT thời gian qua.

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) vừa cho biết sẽ tiếp tục giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu PIT của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Petrolimex.

Cụ thể: ngày 20/08/2020, HOSE đã ra quyết định số 480/QĐ-SGDHCM chuyển cổ phiếu PIT từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo do Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2020 là 675 triệu đồng, lỗ lũy kế đến ngày 30/06/2020 là -20,12 tỷ đồng căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2020, thuộc trường hợp chứng khoán chuyển từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo theo quy định tại Điểm 4.2 Khoản 4 Điều 23 Quy chế niêm yết chứng khoán tại HOSE ban hành kèm theo Quyết định số 85/QĐ-SGDHCM ngày 19/03/2018

Tiếp đó, đến ngày 7/10/2021, HOSE nhận được BCTC kiểm toán năm 2020 của Công ty và đã công bố thông tin ra thị trường. Theo đó, lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Công ty mẹ trên BCTC hợp nhất bán niên là 2,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/6/2020 là –15,9 tỷ đồng.

Do đó, căn cứ Khoản 4.1 và 4.2 Điều 22 Quy chế niêm yết chứng khoán tại HOSE ban hành kèm theo Quyết định số 85/QĐ-SGDHCM ngày 19/3/2018, theo đó: “4.1 SGDCK sẽ xem xét đưa chứng khoán ra khỏi diện cảnh báo và thực hiện dỡ bỏ ký hiệu cảnh báo trong trường hợp tổ chức niêm yết/công ty quản lý quỹ khắc phục được các nguyên nhân dẫn đến chứng khoán bị cảnh báo. 4.2 Trường hợp chứng khoán đang trong diện cảnh báo theo quy định tại tiết a, b, c điểm 1.1 khoản 1 Điều này sẽ được xem xét dỡ bỏ ký hiệu cảnh báo căn cứ vào báo cáo tài chính quý/bán niên được soát xét hoặc báo cáo tài chính năm kiểm toán…”.

Như vậy, PIT vẫn chưa khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo. HOSE tiếp tục giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu PIT, việc xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu PIT sẽ căn cứ vào BCTC Hợp nhất kiểm toán năm 2021 của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Petrolimex.

Về kết quả kinh doanh hợp nhất quý 3/2021, PIT ghi nhận doanh thu quý 3/2021 tăng 67% đạt hơn 212 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế lỗ 60 triệu đồng - trong khi cùng kỳ lãi 458 triệu đồng là do các thị trường Châu Âu và Mỹ kiểm soát dịch tốt nên sản lượng xuất khẩu tăng. Tuy nhiên chi phí vận tải tăng cao, cùng với phát sinh do tình hình phức tạp tại miền Nam khiến kết quả kinh doanh của công ty bị lỗ nhẹ.

Luỹ kế 9 tháng, PIT ghi nhận doanh thu đạt gần 658 tỷ đồng (cùng kỳ đạt gần 367 tỷ đồng) và lợi nhuận đạt 2,7 tỷ đồng (cùng kỳ lãi 1,13 tỷ đồng).