18:05 09/05/2022

Lương hưu của lao động nước ngoài tại Việt Nam tính thế nào?

Phúc Minh -

Mức hưởng lương hưu của người lao động nước ngoài được tính tương tự đối với lao động là công dân Việt Nam…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Liên quan tới chế độ hưu trí đối với công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam, Khoản 1 Điều 9 Nghị định 143/2018/NĐ-CP quy định: Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 của Nghị định này được hưởng lương hưu khi đáp ứng điều kiện hưởng lương hưu theo quy định tại khoản 1 Điều 54 của Luật bảo hiểm xã hội và Điều 6 của Nghị định số 115/2015/NĐ-CP.

Theo đó, người lao động nước ngoài thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc có thể hưởng lương hưu nếu đáp ứng đồng thời các điều kiện sau: Đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 20 năm trở lên; đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ luật Lao động.

Theo Điều 169 Bộ luật Lao động năm 2019, tuổi nghỉ hưu của lao động nước ngoài cũng tính như với lao động Việt Nam.

Cụ thể, trường hợp làm việc trong điều kiện bình thường, tuổi nghỉ hưu kể từ ngày 1/1/2022 là nam đủ 60 tuổi 6 tháng, sau đó mỗi năm tăng thêm 3 tháng, tuổi nghỉ hưu với lao động nam sẽ đạt 62 tuổi vào năm 2028; nữ đủ 55 tuổi 8 tháng, sau đó mỗi năm tăng thêm 4 tháng, tuổi nghỉ hưu với lao động nữ sẽ đạt 60 tuổi vào năm 2035.

Trường hợp có đủ 15 năm làm công việc có yếu tố nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn thì được nghỉ hưu sớm hơn tối đa 5 năm so với trường hợp làm việc trong điều kiện bình thường.

Trường hợp có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò, được nghỉ hưu sớm hơn tối đa 10 năm so với trường hợp làm việc trong điều kiện bình thường. Trường hợp bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao thì không xét đến tuổi nghỉ hưu.

Về mức hưởng, điểm a khoản 2 Điều 9 Nghị định 143/2018/NĐ-CP quy định về mức hưởng lương hưu đối với người lao động nước ngoài như sau: Mức lương hưu hàng tháng thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 56 của Luật bảo hiểm xã hội và khoản 1 và khoản 2 Điều 7 của Nghị định số 115/2015/NĐ-CP;

Theo quy định này, mức hưởng lương hưu của người lao động nước ngoài sẽ được tính theo công thức sau: Lương hưu = Tỷ lệ hưởng x Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Trong đó, tỷ lệ hưởng lương hưu của lao động nước ngoài được xác định theo thời gian tham gia bảo hiểm xã hội như sau: Lao động nam đóng bảo hiểm xã hội 20 năm được tính hưởng tỷ lệ 45%, sau đó cứ thêm mỗi năm được tính thêm 2% nhưng tối đa không quá 75%.

Lao động nữ đóng bảo hiểm xã hội 15 năm được tính hưởng tỷ lệ 45%, sau đó cứ thêm mỗi năm được tính thêm 2% nhưng tối đa không quá 75%.

Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội = Tổng tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội: Tổng số tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

Tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội sẽ được nhân với hệ số trượt giá trước khi tính mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Ngoài được hưởng lương hưu, luật cũng quy định người lao động nước ngoài nếu có nhu cầu có thể rút bảo hiểm xã hội một lần trong một số trường hợp cụ thể như: Đủ tuổi hưởng lương hưu nhưng chưa đóng đủ 20 năm bảo hiểm xã hội; đang mắc một trong các bệnh như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang AIDS và những bệnh khác theo quy định; đủ điều kiện hưởng lương hưu nhưng không tiếp tục cư trú tại Việt Nam; khi chấm dứt hợp đồng hoặc giấy phép lao động, chứng chỉ hành nghề, giấy phép hành nghề hết hiệu lực mà không được gia hạn.