11:47 06/06/2021

Nhóm cổ phiếu công ty chứng khoán tăng đột biến

Thuỷ Tiên

Trong tuần vừa qua, nhóm cổ phiếu công ty chứng khoán đồng loạt tăng mạnh. Nổi bật nhất là CTS, AGR, APG và VDS với nhiều phiên tăng kịch trần và giá cổ phiếu đã đạt mức cao nhất lịch sử...

Nhóm cổ phiếu công ty chứng khoán tăng đột biến - Ảnh 1
Nhóm cổ phiếu công ty chứng khoán tăng đột biến - Ảnh 2
Nhóm cổ phiếu công ty chứng khoán tăng đột biến - Ảnh 3
Nhóm cổ phiếu công ty chứng khoán tăng đột biến - Ảnh 4
Nhóm cổ phiếu công ty chứng khoán tăng đột biến - Ảnh 5
Nhóm cổ phiếu công ty chứng khoán tăng đột biến - Ảnh 6
Nhóm cổ phiếu công ty chứng khoán tăng đột biến - Ảnh 7
Nhóm cổ phiếu công ty chứng khoán tăng đột biến - Ảnh 8
Nhóm cổ phiếu công ty chứng khoán tăng đột biến - Ảnh 9