12:16 28/11/2021

Nhóm cổ phiếu nhỏ vẫn nóng "bỏng tay"

Thuỷ Tiên

Tuần vừa qua, nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ vẫn tiếp tục giao dịch rất sôi động. Trong đó, SJF, MCG, TNI có tuần thứ hai liên tiếp góp mặt ở những cổ phiếu có mức tăng cao nhất sàn, thậm chí PTC là ba tuần liên tiếp...

Nhóm cổ phiếu nhỏ vẫn nóng "bỏng tay" - Ảnh 1
Nhóm cổ phiếu nhỏ vẫn nóng "bỏng tay" - Ảnh 2
Nhóm cổ phiếu nhỏ vẫn nóng "bỏng tay" - Ảnh 3
Nhóm cổ phiếu nhỏ vẫn nóng "bỏng tay" - Ảnh 4
Nhóm cổ phiếu nhỏ vẫn nóng "bỏng tay" - Ảnh 5
Nhóm cổ phiếu nhỏ vẫn nóng "bỏng tay" - Ảnh 6
Nhóm cổ phiếu nhỏ vẫn nóng "bỏng tay" - Ảnh 7
Nhóm cổ phiếu nhỏ vẫn nóng "bỏng tay" - Ảnh 8
Nhóm cổ phiếu nhỏ vẫn nóng "bỏng tay" - Ảnh 9