12:16 28/11/2021

Nhóm cổ phiếu nhỏ vẫn nóng "bỏng tay"

Thuỷ Tiên -

Tuần vừa qua, nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ vẫn tiếp tục giao dịch rất sôi động. Trong đó, SJF, MCG, TNI có tuần thứ hai liên tiếp góp mặt ở những cổ phiếu có mức tăng cao nhất sàn, thậm chí PTC là ba tuần liên tiếp...

Nhóm cổ phiếu nhỏ vẫn nóng "bỏng tay" - Ảnh 1
Nhóm cổ phiếu nhỏ vẫn nóng "bỏng tay" - Ảnh 2
Nhóm cổ phiếu nhỏ vẫn nóng "bỏng tay" - Ảnh 3
Nhóm cổ phiếu nhỏ vẫn nóng "bỏng tay" - Ảnh 4
Nhóm cổ phiếu nhỏ vẫn nóng "bỏng tay" - Ảnh 5
Nhóm cổ phiếu nhỏ vẫn nóng "bỏng tay" - Ảnh 6
Nhóm cổ phiếu nhỏ vẫn nóng "bỏng tay" - Ảnh 7
Nhóm cổ phiếu nhỏ vẫn nóng "bỏng tay" - Ảnh 8
Nhóm cổ phiếu nhỏ vẫn nóng "bỏng tay" - Ảnh 9