22:26 15/02/2023

Tháng 1/2023, HAG báo lãi gần 99 tỷ đồng

Hà Anh -

HAG vừa công bố kết quả sản xuất kinh doanh tháng 1/2023 trong bối cảnh giá thịt heo vẫn đang duy trì ở mức thấp, bù lại giá chuối tăng và sản lượng chuối cao như kỳ vọng.

HAG cũng kỳ vọng doanh thu từ các sản phẩm chuối, heo và gà sẽ mang lại dòng tiền lớn.
HAG cũng kỳ vọng doanh thu từ các sản phẩm chuối, heo và gà sẽ mang lại dòng tiền lớn.

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HOSE) vừa công bố kết quả sản xuất kinh doanh tháng 1/2023 trong bối cảnh giá thịt heo vẫn đang duy trì ở mức thấp, bù lại giá chuối tăng và sản lượng chuối cao như kỳ vọng.

Theo đó, doanh thu thuần tháng 1/2023 đạt 509 tỷ đồng - trong đó, doanh thu đến từ ngành chăn nuôi đạt 206 tỷ đồng, chiếm hơn 40%; Doanh thu đến từ ngành cây ăn trái và ngành phụ trợ lần lượt đạt 197 tỷ đồng và 106 tỷ đồng.

Trong tháng 1 vừa qua, sản lượng tiêu thụ ngành chăn nuôi đạt 41.197 con heo thịt, sản lượng tiêu thụ ngành cây ăn trái đạt 19.893 tấn - trong đó, 10.730 tấn chuối xuất khẩu và 9.163 tấn chuối dùng cho sản xuất thức ăn gia súc.

Kết quả, HAG báo lãi sau thuế tháng 1 đạt 98,7 tỷ đồng.

Được biết, cuối tháng 1/2023 HAG đã có văn bản giải trình các biện pháp khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo. Cụ thể: Kết thúc năm 2022, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ HAG đạt 1.180 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2022: - 3.289,5 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, lợi nhuận sau thuế cho cả năm 2022 của Công ty cũng đạt được 1.181 tỷ đồng, vượt 5% so với kế hoạch lợi nhuận năm 2022.

Về tình hình đầu tư các dư án: Công ty cũng đặt mục tiêu trong năm 2023 sẽ sản xuất được một triệu con heo mang thương hiệu Heo ăn chuối BAPI Hoàng Anh Gia Lai và tích cực tìm kiếm thêm đối tác tiềm năng để mở rộng sản xuất, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các dòng sản phẩm được chế biến từ thịt heo.

Ngoài ra, Công ty cũng đang nuôi thí điểm gà thả vườn và triển khai bán sản phẩm này tại các cửa hàng BAPI Food. Công ty cũng kỳ vọng doanh thu từ các sản phẩm chuối, heo và gà sẽ mang lại dòng tiền lớn và nhanh để Công ty trả nợ và mở rộng kinh doanh.

Hiện, HOSE đã chuyển cổ phiếu HAG từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo kể từ ngày 11/10/2022 do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2021 là 203,03 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2021 là -4.467,1 tỷ đồng căn cứ Báo cáo tài chính họp nhất kiểm toán năm 2021, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 37 và khoản 4 Điều 38 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31 tháng 03 năm 2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.