20:48 26/10/2022

9 tháng, HAG báo lãi tăng hơn 30 lần so với cùng kỳ

Hà Anh -

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HOSE) công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2022.

Biểu đồ giá cổ phiếu HAG thời gian qua.
Biểu đồ giá cổ phiếu HAG thời gian qua.

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HOSE) công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2022.

Theo đó, doanh thu thuần đạt 1.441 tỷ đồng, tăng 160% so với cùng kỳ năm trước là 554 tỷ đồng - trong dó, doanh thu từ trái cây chiếm tỷ trọng lớn nhất, mang lại 577 tỷ đồng, tăng 162% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu bán heo tăng gần 200% lên mức 540 tỷ đồng; ngoài ra, doanh thu bán sản phẩm, hàng hóa cũng đem lại 241 tỷ đồng, tăng 184% so với quý 3/2021.

Tuy nhiên, giá vốn hàng bán trong kỳ tăng 783 tỷ đồng, chủ yếu là do giá vốn trái cây tăng 358 tỷ so với cùng kỳ; giá vốn bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ tăng 206 tỷ; giá vốn bán heo tăng 239 tỷ, trong khi giá vốn thịt bò giảm 19 tỷ so với cùng.

Trong kỳ, chi phí bán hàng tăng 20 tỷ đồng lên gần 59 tỷ đồng, do sản lượng bán trái cây và hàng hóa tăng nên chi phí vận chuyển và dịch vụ mua ngoài cũng tăng tương ứng. Ngược lại, chi phí quản lý doanh nghiệp lại giảm mạnh 276 tỷ đồng so với cùng kỳ, nguyên nhân được HAG giải trình do Tập đoàn đã giảm hoàn nhập dự phòng các khoản phải thu.

Về hoạt động tài chính, doanh thu tài chính quý 3 giảm 11% còn 118 tỷ đồng. Đồng thời, chi phí tài chính cũng sụt giảm 76%, nguyên nhân do Tập đoàn đã hoàn nhập dự phòng khoản đầu tư vào Nhóm Công ty HNG trong quý 3.

Về hoạt động khác, chi phí hoạt động khác trong kỳ giảm 10 tỷ đồng còn 7 tỷ đồng do đánh giá lại một số tài sản không hiệu quả.

Kết quả, Hoàng Anh Gia Lai báo lãi sau thuế quý 3/2022 đạt gần 370 tỷ đồng, gấp 17 lần so với cùng kỳ năm trước (22 tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 361 tỷ đồng, gấp 15 lần so với kết quả quý 3/2021.

Luỹ kế 9 tháng năm 2022, HAG ghi nhận doanh thu đạt 3.471 tỷ đồng (cùng kỳ đạt 1.364 tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế đạt 892 tỷ đồng (cùng kỳ lãi 30 tỷ đồng), tăng gấp 30 lần so với cùng kỳ năm trước. Lãi ròng công ty mẹ đạt 890 tỷ đồng.

Năm 2022, HAG đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 4.820 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.120 tỷ đồng. Như vậy, công ty đã hoàn thành được 72% kế hoạch về doanh thu và gần 80% kế hoạch lợi nhuận.

Mới đây, bà Đoàn Hoàng Anh, con gái ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch HĐQT HAG đã mua thành công 1 triệu cổ phiếu HAG theo phương thức khớp lệnh trên sàn vào ngày 24/10. Qua đó, nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ lên 10 triệu cổ phiếu, chiếm 1,08% vốn tại HAG.