18:13 25/08/2022

HAG chính thức chốt thời gian xử lý, tách bạch tài sản đối với HNG và BIDV

Hà Anh

HAG thông báo Nghị quyết HĐQT về việc ký kết thoả thuận cam kết giữa công ty, Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HNG-HOSE) và Ngân hàng Thưong mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (“BIDV”)...

Biểu đồ giá cổ phiếu HAG thời gian qua.
Biểu đồ giá cổ phiếu HAG thời gian qua.

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HOSE) thông báo Nghị quyết HĐQT về việc ký kết thoả thuận cam kết giữa công ty, Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HNG-HOSE) và Ngân hàng Thưong mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (“BIDV”).

Theo đó, HĐQT HAG thống nhất thông qua nội dung và chấp thuận việc ký kết Thỏa thuận cam kết giữa HAG, HNG và BIDV, gồm một là, thực hiện xử lý tách bạch, giải chấp/ giải trừ nghĩa vụ bảo đảm đối với toàn bộ tài sản thuộc sở hữu của HNG và Công ty con của HNG ra khỏi nghĩa vụ Trái phiếu HAGL 2016;

Hai là, thỏa thuận việc xử lý tách bạch, giải chấp nghĩa vụ bảo đảm đối với toàn bộ tài sản thuộc sở hữu của HAGL và bên liên quan của HAGL ra khỏi nghĩa vụ của Nhóm HNG tại các Tổ chức tín dụng (bao gồm BIDV) để tài sản thuộc sở hữu của Nhỏm HAG chỉ đảm bảo cho nghĩa vụ Trái phiếu HAGL2016.

Đồng thời, HĐQT thống nhất ủy quyền và giao cho ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch Hội đồng quản trị, đại diện Công ty đàm phán, quyết định và ký kết Thỏa thuận cam kết và bất cứ tài liệu cần thiết nào khác có liên quan (có thể được sửa đổi, bổ sung hoặc gia hạn tùy từng thời điểm), và các văn kiện khác có liên quan tới Thỏa thuận cam kết nêu trên. Trong phạm vi ủy quyền, ông Đoàn Nguyên Đức được quyền ủy quyền cho bên thứ ba để thực hiện một phần/toàn bộ các nội dung được ủy quyền nêu trên. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký

Tại thời điểm 30/6/2022, dư nợ của Hoàng Anh Gia Lai tại BIDV là gần 6.000 tỷ đồng, còn HAGL Agrico đang nợ BIDV hơn 1.200 tỷ đồng. Ngoài ra, chính HNG cũng đang nợ HAG với số tiền là hơn 2.000 tỷ đồng và Thagrico hơn 740 tỷ.

Mới đây, căn cứ theo quyết định số 224/QĐ-SGDHCM ngày 20/4/2021 của HOSE về việc chuyển cổ phiếu của HAG từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát với lý do lợi nhuận sau thuế của cố đông công ty mẹ năm 2020 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2020 là số âm.

Tuy nhiên, căn cứ vào Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2/2022 đã công bố ngày 30/7/2022, tính tới thời điểm này HAG đã tạm thời khắc phục được nguyên nhân chứng khoán cùa Công ty bị đưa vào diện kiểm soát với lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2022 đạt 522 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 30/6/2022: - 3.946 tỷ đồng.

Đồng thời, với các yếu tố thuận lợi công ty tin rằng sẽ đem lại nhiều kết quả tích cực và công ty sẽ nhanh chóng khắc phục được tình trạng chứng khoán bị đưa vào diện kiểm soát nêu trên do giá bán chuối cùa Công ty chuẩn bị vào chu kỳ giá cao nhất trong năm bẳt đầu từ tháng 9 hàng năm và giá bán heo tiếp tục tăng: Giá bán heo hiện nay đà đang tăng 20% so với mức giá lập kế hoạch cua Công ty, kèm theo đó là sản lượng heo xuất bán trong thời gian tới dự kiến tăng gấp đôi so với sản lượng đà tiêu thụ trong 6 tháng đầu năm 2022. Với dự báo này, Công ty dự kiến sẽ sớm đạt được kế hoạch lợi nhuận đà đề ra cho năm 2022 là 1.120 tỷ đồng và thậm chí vượt kế hoạch từ 20% - 30%.