21:25 19/09/2022

Vi phạm quy định về cung cấp dịch vụ tư vấn, Chứng khoán Tiên Phong bị phạt tiền

Hà Anh -

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (Tp.HCM) với tổng số tiền là 250 triệu đồng.

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Ngày 16/09/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (Tp.HCM) với tổng số tiền là 250 triệu đồng.

Trong đó, phạt tiền 125 triệu đồng theo quy định điểm đ Khoản 3 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung tại khoản 21 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do vi phạm quy định về cung cấp dịch vụ tư vấn.

Cụ thể: trong các hồ sơ tư vấn phát hành trái phiếu riêng lẻ của một số công ty cổ phần chưa đại chúng năm 2022, nội dung Hợp đồng tư vấn và đại lý phát hành trái phiếu giữa Công ty và khách hàng không có thỏa thuận về đối tượng được bán trái phiếu. Như vậy, Công ty chưa tuân thủ đầy đủ trách nhiệm của tổ chức tư vấn khi cung cấp dịch vụ tư vấn trong việc rà soát việc đáp ứng đầy đủ quy định về điều kiện chào bán và hồ sơ chào bán trái phiếu theo quy định.

Phạt tiền 125 triệu đồng theo quy định Điểm c Khoản 4 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do vi phạm quy định cho khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua hiện có trên tài khoản giao dịch ký quỹ của khách hàng. Cụ thể: công ty cho các khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua trên tài khoản giao dịch ký quỹ của khách hàng.

Cùng ngày, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cũng có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Quản lý quỹ Hợp Lực ((Tp.HCM) với số tiền là 125 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 25 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Nguyên nhân là Quản lý Quỹ Hợp Lực đã có hành vi vi phạm hành chính.

Cụ thể: Công ty thay đổi địa điểm trụ sở chính của công ty quản lý quỹ khi chưa được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận bằng văn bản - Trong giai đoạn từ ngày 29/06/2022 đến thời điểm Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ thay đổi trụ sở, Công ty cổ phần quản lý quỹ Hợp Lực tạm thời chuyển đến 02 địa chỉ: Lầu 5, số 9-19 Hồ Tùng Mậu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh và số 550 Âu Cơ, phường 10, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh khi chưa được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.