14:35 11/03/2022

Vướng về tài sản, biên chế, 3 cơ sở của Cục Y tế Giao thông vận tải chưa bàn giao về địa phương

Anh Tú -

Bộ Giao thông vận tải cho biết do vướng mắc về tài sản và biên chế nên 3 cơ sở y tế tại TP. Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Yên Bái vẫn chưa bàn giao về địa phương quản lý...

Vướng mắc về tài sản và biên chế, 3 Bệnh viện Giao thông vận tải Nha Trang, TP. Hồ Chí Minh và Yên Bái chưa bàn giao về địa phương.
Vướng mắc về tài sản và biên chế, 3 Bệnh viện Giao thông vận tải Nha Trang, TP. Hồ Chí Minh và Yên Bái chưa bàn giao về địa phương.

Bộ Giao thông vận tải vừa có công văn số 2165 gửi UBND 3 tỉnh, thành phố: TP. Hồ Chí Minh, Khánh Hoà, Yên Bái về việc ký biên bản bàn giao cơ sở y tế về địa phương quản lý theo Quyết định số 1922/QĐ-TTCP ngày 25/11/2020.

Tuy nhiên, đến nay, Bộ Giao thông vận tải chưa nhận được biên bản bàn giao Bệnh viện Giao thông vận tải Nha Trang, Bệnh viện Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh và Bệnh viện Giao thông vận tải Yên Bái có chữ ký, đóng dấu của cấp có thẩm quyền của UBND TP. Hồ Chí Minh, UBND tỉnh Khánh Hòa và UBND tỉnh Yên Bái do có một số vướng mắc liên quan đến tài sản và biên chế của các bệnh viện.

Bộ Giao thông vận tải cho biết, về những vướng mắc liên quan đến tài chính, tài sản của các cơ sở y tế, Bộ sẽ chuyển giao nguyên trạng bao gồm tài chính, tài sản, biên chế, con người… các cơ sở y tế về địa phương quản lý.

 

Sau khi các địa phương tiếp nhận nguyên trạng các cơ sở y tế, nếu có khó khăn, vướng mắc về tài chính, tài sản có liên quan đến trách nhiệm của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Giao thông vận tải sẽ có trách nhiệm phối hợp với các địa phương để giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Để khẩn trương thực hiện nghiêm Quyết định số 1922, Bộ Giao thông vận tải đề nghị UBND TP. Hồ Chí Minh, UBND tỉnh Khánh Hòa và UBND tỉnh Yên Bái khẩn trương hoàn thiện, ký biên bản bàn giao.

Đồng thời, chỉ đạo cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh phối hợp với Cục Y tế Giao thông vận tải để hoàn thiện các thủ tục tiếp nhận nguyên trạng các cơ sở y tế về địa phương quản lý theo đúng Quyết định số 1922.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1922/QĐ-TTg về việc tổ chức lại Cục Y tế Giao thông vận tải sau khi chuyển nguyên trạng 16 cơ sở khám chữa bệnh, điều dưỡng, phục hồi chức năng trực thuộc Cục Y tế Giao thông vận tải về địa phương quản lý.

16 cơ sở khám, chữa bệnh chuyển giao về địa phương quản lý là các đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên, số lượng người làm việc của các cơ sở khám chữa bệnh này do người đứng đầu đơn vị quyết định. 

Thực hiện Quyết định trên, ngày 11/01/2021, Bộ Giao thông vận tải tổ chức cuộc họp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan để thống nhất biên bản bàn giao và một số vấn đề liên quan đến công tác bàn giao các cơ sở y tế về địa phương quản lý.

Trên cơ sở ý kiến tham gia của các Bộ, ngành, địa phương tại cuộc họp, Bộ Giao thông vận tải cũng hoàn thiện các biên bản bàn giao và gửi lại các địa phương để hoàn thiện và ký các biên bản theo quy định.

Sau đó, ngày 02/02/2021, Bộ Giao thông vận tải có công văn số 980 đề nghị các địa phương khẩn trương thực hiện các thủ tục để chính thức bàn giao 16 cơ sở y tế về địa phương quản lý, trong đó, đề nghị các địa phương liên quan khẩn trương ký các biên bản bàn giao theo quy định.

Liên quan đến việc điều chuyển biên chế, Bộ Giao thông vận tải bàn giao nguyên trạng số viên chức, lao động hợp đồng chuyên môn nghiệp vụ và lao động hợp đồng có mặt tại thời điểm bàn giao.

Riêng về số lượng người làm việc, căn cứ vào số lượng người làm việc của từng cơ sở khám, chữa bệnh được người đứng đầu đơn vị quyết định năm 2021 hoặc số lượng người làm việc được Bộ Giao thông vận tải giao năm 2020 để bàn giao cho địa phương đối với cơ sở quyết định số người làm việc năm 2021.

Về việc xây dựng kế hoạch số lượng người làm việc và lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022, Bộ Giao thông vận tải có công văn số 4476 ngày 19/5/2021 gửi Bộ Nội vụ, trong đó, đề nghị Bộ Nội vụ xem xét giao 1.454 người làm việc và 183 lao động hợp đồng năm 2022 cho các cơ sở y tế thuộc Cục Y tế Giao thông vận tải, do các cơ sở y tế này mặc dù là đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên nhưng thực tế chưa thể tự bảo đảm chi thường xuyên.

Ngày 25/11/2021, Bộ Nội vụ có công văn số 5957 về số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập của Bộ Giao thông vận tải năm 2022, trong đó, chỉ giao số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên, không có các cơ sở y tế nêu trên.