02:04 03/01/2019

Bảo hiểm nhân thọ tiếp tục “đại thắng” năm 2018

P.V

Năm 2018, ngành

bảo hiểm nhân thọ (BHNT) tiếp tục tăng trưởng ấn tượng tổng doanh thu của toàn thị trường bảo hiểm nhân thọ đạt 115.982 tỷ đồng.Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 87.960 tỷ đồng, tăng 32,8% so với năm 2017 và doanh thu từ hoạt động đầu tư ước đạt 28.022 tỷ đồng, tăng 29,4% so với năm 2017. Tại Lễ kỷ niệm 25 năm ngày Truyền thống Thị trường bảo hiểm Việt Nam đồng thời chào mừng 19 năm ngày thành lập Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam được tổ chức mới đây tại Hà Nội, ông Trần Vĩnh Đức, quyền Chủ tịch Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cho biết, sau khi tăng trưởng ấn tượng năm 2018, ngành BHNT đặt mục tiêu tăng trưởng 25% trong năm 2019.
Bảo hiểm nhân thọ tiếp tục “đại thắng” năm 2018 - Ảnh 1.

Ông Trần Vĩnh Đức, quyền Chủ tịch Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam dự đoán năm 2019 thị trường BHNT sẽ tăng trưởng 25%

Theo ông Đức, năm 2018 ngành BHNT đã đảm bảo hoạt động kinh doanh an toàn và hiệu quả, đáp ứng nhu cầu bảo hiểm ngày càng tăng của nền kinh tế và toàn xã hội. Năng lực tài chính của các doanh nghiệp BHNT tính đến cuối năm 2018 cũng tiếp tục được nâng cao, với tổng tài sản ước đạt 302.370 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2017.
Tất cả các doanh nghiệp đều thực hiện trích lập dự phòng nghiệp vụ bằng hoặc cao hơn so với quy định của pháp luật, với tổng dự phòng nghiệp vụ ước đạt 219.583 tỷ đồng, tăng 30% so với năm 2017. Tổng nguồn vốn chủ sở hữu ước đạt 50.251 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2017. Trong đó, vốn điều lệ được tăng thêm trong năm 2018 là 19.706 tỷ đồng, tăng 136% so với năm 2017.
Bảo hiểm nhân thọ tiếp tục “đại thắng” năm 2018 - Ảnh 2.
Các doanh nghiệp BHNT đã giải quyết tốt quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng, được khách hàng tin cậy là tấm lá chắn tài chính an toàn trước những rủi ro, với tổng số tiền chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 18.650 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2017.
Bên cạnh đó,  các doanh nghiệp BHNT đã đóng góp lớn vào sự phát triển nền kinh tế xã hội, bổ sung nguồn vốn đầu tư dài hạn, ổn định cho nền kinh tế với tổng số tiền đầu tư ước đạt 276.437 tỷ đồng, tăng 33% so với năm 2017. "Năm 2019 nền kinh tế Việt Nam được dự báo sẽ tiếp tục đà tăng trưởng cao, dự kiến GDP tăng 6,8 - 7%. Nhu cầu về bảo hiểm tại Việt Nam cũng sẽ tiếp tục tăng, người dân và các tổ chức kinh tế ngày càng quan tâm hơn đến bảo hiểm. Chúng ta tin tưởng rằng thị trường bảo hiểm Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới, trong đó lĩnh vực BHNT sẽ tăng trưởng trên 25%", ông Đức khẳng định.  
Bảo hiểm nhân thọ tiếp tục “đại thắng” năm 2018 - Ảnh 3.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải cho biết Bộ đang có kế hoạch xây dựng Luật Kinh doanh bảo hiểm mới

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải cho rằng, trước những yêu cầu và thách thức của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, thị trường bảo hiểm và các doanh nghiệp cần có sự điều chỉnh để thích ứng với những yêu cầu tiếp tục phát triển trong bối cảnh mới. Trong đó, ông nhấn mạnh đến tầm quan trọng phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân và xã hội về bảo hiểm, tăng cường sự hợp tác giữa các doanh nghiệp bảo hiểm, cùng xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu, nâng cao năng lực tài chính, đào tạo cán bộ, nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển sản phẩm bảo hiểm mới…  
Liên quan đến quản trị rủi ro, Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải đề nghị Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cùng với Bộ Tài chính phối hợp xây dựng Luật Kinh doanh Bảo hiểm mới, đặc biệt là phân tích, đánh giá, đề xuất mô hình vốn trên cơ sở rủi ro, cách thức quản trị rủi ro nhằm phù hợp thông lệ quốc tế, chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực để đáp ứng mô hình vốn và chuẩn mực kế toán, góp phần đưa thị trường bảo hiểm ngày càng phát triển.