18:01 05/01/2023

Bình Dương ra mắt "Ứng dụng Bình Dương Số" để phục vụ doanh nghiệp

Song Hoàng -

Thông qua ứng dụng, người dân và doanh nghiệp có thể khai thác và thực hiện thông tin liên quan đến dịch vụ công; phản ánh tình hình an ninh trật tự và đời sống; tiếp nhận thông báo quan trọng, khẩn cấp; thông tin về môi trường; tra cứu thông tin quy hoạch; xem trực tiếp tình hình giao thông tại các tuyến đường; tiện ích; thông tin tuyển dụng...

Lễ ra mắt ứng dụng Bình Dương Số
Lễ ra mắt ứng dụng Bình Dương Số

Chiều 4/1, tại Trung tâm Giám sát và điều hành thông minh tỉnh (IOC), UBND tỉnh Bình Dương tổ chức Lễ công bố nền tảng số: "Ứng dụng Bình Dương Số" phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Với mục tiêu chuyển đổi số lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, hướng đến lợi ích của người dân, doanh nghiệp; ưu tiên chọn thực hiện việc cung cấp các dịch vụ thiết yếu phục vụ người dân và doanh nghiệp, nền tảng số ứng dụng Bình Dương Số được hoàn thành từ quyết tâm của các cấp, các ngành của tỉnh Bình Dương trong nỗ lực xây dựng Chính quyền điện tử, hướng đến Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và Thành phố thông minh Bình Dương.

Thông qua ứng dụng, người dân và doanh nghiệp có thể khai thác và thực hiện thông tin liên quan đến dịch vụ công; phản ánh tình hình an ninh trật tự và đời sống; tiếp nhận thông báo quan trọng, khẩn cấp; thông tin về môi trường; tra cứu thông tin quy hoạch; xem trực tiếp tình hình giao thông tại các tuyến đường; tiện ích; thông tin tuyển dụng...

Ứng dụng Bình Dương Số được kỳ vọng sẽ hình thành kênh giao tiếp tổng hợp giữa người dân, doanh nghiệp với chính quyền tỉnh Bình Dương - tạo sự thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong việc sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, phản ánh kiến nghị, tra cứu và khai thác các thông tin dữ liệu do chính quyền cung cấp... góp phần phục vụ công tác điều hành kinh tế - xã hội, phục vụ người dân tốt hơn trong quá trình thực hiện chuyển đổi số.

Với các chức năng cơ bản của ứng dụng hiện có, trong thời gian tới, các ngành, các cấp tỉnh Bình Dương sẽ tiếp tục bổ sung thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Thời gian qua, các hệ thống dùng chung và các hệ thống thông tin chuyên ngành đã từng bước hiện thực hóa các thành phần trong kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bình Dương. Nền tảng tích hợp, chia sẻ, kết nối dữ liệu nội tỉnh đóng vai trò kết nối đồng bộ dữ liệu Chính quyền điện tử tỉnh Bình Dương với các hệ thống Chính phủ điện tử của Bộ, ngành, trung ương. Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bình Dương, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bình Dương liên tục được nâng cấp.

Hệ thống 1022 tiếp nhận và giải đáp thông tin của các cơ quan, đơn vị cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh vào công tác điều phối cấp cứu ngoại viện. Qua đó giúp hình thành cơ bản dịch vụ phản ánh hiện trường và tạo ra kênh giao tiếp giữa chính quyền với người dân.

Để ứng dụng Bình Dương Số hoạt động ổn định, hiệu quả, cung cấp được nhiều tiện ích cũng như gia tăng tương tác giữa chính quyền, người dân, doanh nghiệp trên môi trường số, lãnh đạo tỉnh Bình Dương yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố và lãnh đạo UBND cấp xã tập trung quan tâm, tìm hiểu các chức năng của ứng dụng Bình Dương Số để phổ biến, triển khai cài đặt, sử dụng rộng rãi trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đồng thời tập trung thực hiện các giải pháp tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp, nhất là tại Bộ phận một cửa cài đặt, trải nghiệm ứng dụng và tương tác trên môi trường số, góp phần cung cấp thông tin cho Chính quyền số tỉnh Bình Dương nhiều hơn để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành kinh tế - xã hội, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn trong thời gian tới.

Cũng liên quan đến việc chuyển đổi số, theo báo cáo của Sở Thông tin và Truyền thông Bình Dương, trong năm 2022, đơn vị này đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban ngành, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành, cải cách hành chính... 

Hạ tầng kỹ thuật phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ quan hành chính các cấp được đầu tư nâng cấp đồng bộ với 100% cơ quan cấp tỉnh, huyện, xã được đầu tư theo hướng chuyên dụng, hiện đại, đáp ứng yêu cầu đảm bảo an toàn thông tin, đảm bảo điều kiện kỹ thuật, cung cấp các ứng dụng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Các hệ thống dùng chung và các hệ thống thông tin chuyên ngành đã từng bước hiện thực hóa các thành phần trong kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Bình Dương.

Hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc và chữ ký số đã được triển khai liên thông 4 cấp, với 279 cơ quan sử dụng. Hầu hết các văn bản ban hành qua phần mềm quản lý văn bản đều sử dụng chữ ký số của cơ quan hoặc cá nhân. Hệ thống thư công vụ được quản lý, vận hành hoạt động ổn định với 8.151 hộp thư điện tử đã được cấp.

Hệ thống Cổng dịch vụ công và Một cửa điện tử tỉnh đang tiếp tục được nâng cấp với các tính năng mới, đáp ứng nhu cầu phục vụ người dân, doanh nghiệp. 

Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh đã được thành lập và đi vào hoạt động, có chức năng thu thập cơ sở dữ liệu chuyên ngành của các cơ quan, đơn vị (hơn 1.000 chỉ số ở 23 lĩnh vực kinh tế - xã hội của tỉnh) phục vụ đắc lực trong quá trình giám sát, điều hành công việc về mọi mặt hoạt động kinh tế - xã hội của lãnh đạo tỉnh. Xây dựng thí điểm ứng dụng App phục vụ người dân, doanh nghiệp; thí điểm nền tảng phân tích dự báo; thí điểm nền tảng AI về nhận dạng khuôn mặt, đám đông và các vi phạm giao thông.

Dù bị ảnh hưởng rất nhiều bởi tình hình dịch bệnh, tuy nhiên theo kết quả đánh giá của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2021 thì Chỉ số đánh giá chuyển đổi số (DTI) tỉnh Bình Dương có chuyển biến theo chiều hướng tích cực, xếp hạng 22/63 tỉnh thành phố, tăng 09 bậc so với năm 2020 (xếp hạng 31/63 tỉnh, thành phố).

Các chuyên gia kinh tế cho cho rằng, việc các tỉnh thành đẩy mạnh chuyển đổi số là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp. Bình Dương là một điển hình “số hóa” cần nhân rộng.