21:51 22/03/2022

Hai tháng đầu năm, doanh thu vàng miếng của PNJ tăng 46% so với cùng kỳ

Hà Anh

Tính riêng tháng 2, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của PNJ lần lượt là 3,589 tỷ đồng, tăng 26.5% so với cùng kỳ và 252 tỷ đồng, tăng 17.8% so với cùng kỳ.

Biểu đồ chỉ số giá cổ phiếu PNJ.
Biểu đồ chỉ số giá cổ phiếu PNJ.

Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Quận Phú Nhuận (mã PNJ-HOSE) đã công bố kết quả kinh doanh 2 tháng đầu năm 2022

Theo đó, lũy kế 2 tháng đầu năm 2022, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 7,066 tỷ đồng, tăng 41.1% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 522 tỷ đồng, tăng 36.7% so với cùng kỳ. Trong đó, tính riêng tháng 2, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt là 3,589 tỷ đồng, tăng 26.5% so với cùng kỳ và 252 tỷ đồng, tăng 17.8% so với cùng kỳ.

Tính theo mảng, doanh thu bán lẻ (chiếm 56% tổng doanh thu trong 2 tháng đầu năm 2022) tăng 53% so với cùng kỳ, doanh thu bán buôn (chiếm 10% tổng doanh thu trong 2 tháng đầu năm 2022) tăng 11% so với cùng kỳ và doanh thu từ vàng miếng (chiếm 33% tổng doanh thu trong 2 tháng đầu năm 2022) tăng so với cùng kỳ 46% so với cùng kỳ trong 2 tháng đầu năm 2022.

Tính đến cuối tháng 2/2022 hệ thống PNJ có 340 cửa hàng bao gồm 320 cửa hàng PNJ Gold, 11 cửa hàng PNJ Silver (+279 SiS), 3 cửa hàng CAO Fine Jewellery (+9 SiS), 2 cửa hàng PNJ Style (+19 SiS) và 1 cửa hàng PNJ Watch (+89 SiS) và 3 cửa hàng PNJ Art. Đáng chú ý, hai tháng đầu năm 2022, PNJ Gold đã mở mới 1 cửa hàng và nâng cấp 1 cửa hàng, PNJ Silver đóng 3 cửa hàng.

Qua đó, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) hiện có khuyến nghị "khả quan" cho PNJ với giá mục tiêu là 118.000 đồng/CP, tương ứng với tổng mức sinh lời dự phóng là 13,4%, bao gồm lợi suất cổ tức 1,7%.

Trên thị trường, giá cổ phiếu PNJ đã có 4 phiên tăng điểm liên tục và chốt phiên ngày 22/3, cổ phiếu này tăng thêm 1,80% đạt 107.500 đồng/cp.