16:21 05/09/2022

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu chấn chỉnh công tác thu, đổi, phân loại tiền

Vũ Phong -

Công tác thu đổi, phân loại tiền trong hệ thống ngân hàng còn hạn chế do lãnh đạo một số đơn vị chưa quan tâm đúng mức, không kiểm tra sâu sát nên chưa chấn chỉnh kịp thời...

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Ngân hàng Nhà nước vừa có công văn số 5950/NHNN-PHKQ chấn chỉnh việc thực hiện công tác thu, đổi, tuyển chọn, phân loại tiền. Công văn được gửi tới Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, Giám đốc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Theo công văn, ngày 9/3/2022, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành văn bản số 1327/NHNN-PHKQ chỉ đạo tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tăng cường công tác thu, đổi, tuyển chọn, phân loại tiền. Qua theo dõi tình hình thực hiện của các đơn vị trong 6 tháng đầu năm 2022 cho thấy phần lớn các đơn vị đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thống đốc.

Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại cần phải khắc phục như tình trạng lẫn loại tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông trong bó tiền đủ tiêu chuẩn lưu thông và ngược lại vượt quá quy định, cá biệt có đơn vị để lẫn tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông nguyên niêm phong trong tiền đủ tiêu chuẩn lưu thông.

Thêm vào đó, việc tuyển chọn chưa đồng đều giữa các mệnh giá tiền (tiền 20.000đ trở xuống vẫn chưa được chú trọng tuyển chọn). Chất lượng tuyển chọn tiền giữa các đơn vị trong hệ thống chưa đồng đều; lượng tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông thu hồi chưa tương xứng quy mô giao dịch của đơn vị.

"Nhiều đơn vị chưa quan tâm đầu tư, trang bị máy phân loại tiền nên năng suất tuyển chọn, phân loại tiền còn chưa cao, chưa xây dựng quy trình nội bộ, quy định về kiểm tra, kiểm soát nội bộ đối với nghiệp vụ thu, đổi, tuyển chọn, phân loại tiền; bó tiền bảo quản trong kho chưa được phân loại", công văn của Ngân hàng Nhà nước nêu rõ.

Theo Ngân hàng Nhà nước, nguyên nhân dẫn đến các tồn tại nêu trên chủ yếu do lãnh đạo một số đơn vị chưa quan tâm đúng mức đến công tác tuyển chọn, phân loại tiền, thiếu chỉ đạo, kiểm tra sâu sát nên không phát hiện kịp thời để chấn chỉnh, việc xử lý các trường hợp vi phạm còn chưa quyết liệt.

Vì vậy, nhằm đảm bảo công tác thu, đổi, tuyển chọn, phân loại tiền, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu đơn vị chấn chỉnh kịp thời các đơn vị thực hiện chưa đúng quy định về thu, đổi, tuyển chọn, phân loại tiền, đặc biệt đối với vi phạm để tỷ lệ lẫn loại tiền trong các bó tiền vượt quá quy định; có biện pháp khắc phục ngay các tồn tại còn trong hệ thống.

Các đơn vị cần có biện pháp để nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ ngân quỹ trong công tác thu, đổi, tuyển chọn, phân loại tiền. Trong quá trình thu, chi tiền mặt phải tổ chức tuyển chọn, thu hồi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông, kiên quyết không đưa ra lưu thông những tờ tiền cũ, nhàu, nát, mờ hình ảnh hoa văn, chữ số.

Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, Giám đốc đơn vị chỉ đạo rà soát các quy định, quy trình nội bộ về nghiệp vụ thu, đổi, tuyển chọn, phân loại tiền, quy định về kiểm tra, kiểm soát nội bộ đối với công tác thu, đổi, tuyển chọn tiền; trường hợp chưa ban hành phải thực hiện ngay theo quy định.