15:41 23/02/2023

Ngân sách tiếp sức hơn 500.000 tỷ đồng trong 3 năm, nối dài chính sách hỗ trợ trong năm 2023

Ánh Tuyết -

Nối tiếp những giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân và nền kinh tế sớm phục hồi và tăng trưởng với trị giá hơn 500 nghìn tỷ đồng trong 3 năm vừa qua, Bộ Tài chính đang tính toán việc gia hạn các loại thuế, tiền thuê đất, miễn tiền chậm nộp phát sinh...

Hơn 507 nghìn tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn vì đại dịch trong 3 năm.
Hơn 507 nghìn tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn vì đại dịch trong 3 năm.

Cử tri thành phố Hà Nội vừa kiến nghị Bộ Tài chính tiếp tục triển khai các chính sách liên quan đến tài chính, ngân hàng, logistics, miễn, giãn, giảm thuế, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp duy trì sản xuất, kinh doanh đảm bảo việc làm, “giữ chân” người lao động, ổn định thị trường lao động sau tết.

TÍNH TOÁN GIA HẠN NHIỀU SẮC THUẾ, MIỄN TIỀN CHẬM NỘP

Trả lời kiến nghị cử tri, Bộ Tài chính cho biết kể từ khi đại dịch Covid-19 xảy ra vào đầu năm 2020 cho đến nay đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của người dân.

Do đó, ngay từ sớm, Bộ Tài chính chủ động nghiên cứu, đề xuất, trình cấp có thẩm quyền cũng như ban hành theo thẩm quyền các chính sách thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19, với tổng giá trị hỗ trợ hơn 507 nghìn tỷ đồng.

Trong đó, số tiền được gia hạn khoảng 352 nghìn tỷ đồng; còn số tiền được miễn, giảm khoảng 155 nghìn tỷ đồng.

Bước sang năm 2023, bên cạnh những yếu tố tích cực, thuận lợi, dự báo sẽ vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức từ những tác động bất lợi chung của kinh tế thế giới.

"Trong điều kiện nền kinh tế Việt Nam có độ mở lớn, hội nhập sâu rộng, những biến động kinh tế thế giới chắc chắn sẽ có tác động lớn tới sự phục hồi của nền kinh tế và hoạt động của doanh nghiệp, người dân", Bộ Tài chính nhìn nhận.

Do đó, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 30/2022/UBTVQH 15 ngày 30/12/2022 về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn có hiệu lực từ ngày 1/1/2023 đến hết ngày 31/12/2023, với số giảm thu ngân sách nhà nước dự kiến khoảng 38 nghìn tỷ đồng.

Trong thời gian tới, Bộ Tài chính khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình thực tế để nghiên cứu, đề xuất các giải pháp phù hợp áp dụng cho năm 2023.

Theo đó, Bộ Tài chính đang tính toán việc gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất; miễn tiền chậm nộp phát sinh trên khoản nợ thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của doanh nghiệp, tổ chức; giảm tiền thuê đất phải nộp.

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP HƠN 500.000 TỶ TRONG 3 NĂM

Trước đó, trong năm 2020, để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân ứng phó với ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch Covid-19 phù hợp với bối cảnh, điều kiện của đất nước, đồng thời, tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định cũng như ban hành các chính sách thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất, với tổng giá trị hỗ trợ khoảng 129 nghìn tỷ đồng.

Trong đó, số tiền được gia hạn khoảng 97,5 nghìn tỷ đồng; còn số tiền được miễn, giảm khoảng 31,5 nghìn tỷ đồng.

Theo đó, thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, tiếp tục miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết năm 2025; giảm tiền thuê đất phải nộp với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay; giảm mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước; giảm mức thu hơn 30 loại phí, lệ phí với mức giảm cao...

Cùng với đó, nâng mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân qua đó giảm nghĩa vụ thuế của cá nhân...

Bước sang năm 2021, nhận định hoạt động của doanh nghiệp, người dân vẫn phải đối mặt với không ít thách thức, trong đó có diễn biến còn hết sức phức tạp của dịch Covid-19 và để tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn và thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện một số giải pháp hỗ trợ, với tổng giá trị hỗ trợ khoảng 118 nghìn tỷ đồng. Trong đó, số tiền được gia hạn khoảng 115 nghìn tỷ đồng; số tiền được miễn, giảm trên 3 nghìn tỷ đồng.

Theo đó, tiếp tục thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất; tiếp tục giảm thuế bảo vệ môi trường với nhiên liệu bay; thực hiện tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19...

Trước tình hình diễn biến hết sức phức tạp của đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 4 ảnh hưởng nghiêm trọng, nặng nề tới hoạt động của doanh nghiệp, người dân, Bộ Tài chính khẩn trương trình Thủ tướng giảm 30% tiền thuê đất phải nộp của năm 2021 cho các đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19; trình Chính phủ, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH 15 ngày 19/10/2021 miễn, giảm thuế thuộc thẩm quyền của Quốc hội.

Trong số 4 giải pháp mới được ban hành với tổng giá trị hỗ trợ gần 20 nghìn tỷ đồng thì có 3 giải pháp về miễn, giảm thuế lần đầu được áp dụng kể từ khi dịch Covid-19 xảy ra.

Cụ thể, miễn thuế (thuế thu nhập cá nhân, thuế VAT và các loại thuế khác) trong quý 3, 4/2021 đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các địa bàn cấp huyện chịu tác động của dịch Covid-19 trong năm 2021; giảm 30% mức thuế VAT đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc các ngành nghề chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19.

Cùng với đó, miễn tiền chậm nộp phát sinh trong các năm 2020, 2021 đối với các doanh nghiệp, tổ chức phát sinh lỗ trong năm 2020. Đồng thời, tiếp tục giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2021 đối với doanh nghiệp, tổ chức có doanh thu không quá 200 tỷ đồng và doanh thu năm 2021 giảm so với năm 2019.

"Tính chung các giải pháp thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất đã được ban hành, thực hiện năm 2021 hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân với số tiền khoảng 145 nghìn tỷ đồng, trong đó, số được gia hạn khoảng 120 nghìn tỷ đồng; số được miễn, giảm khoảng 25 nghìn tỷ đồng", Bộ Tài chính tính toán.

Năm 2022, để doanh nghiệp, người dân và nền kinh tế có thể sớm phục hồi và tăng trưởng cũng như khắc phục những tác động đến ngân sách nhà nước, thị trường tài chính, tiền tệ, lao động, việc làm, xã hội..., tiếp tục thực hiện các giải pháp miễn, giảm, gia hạn một số khoản thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất với quy mô khoảng 233 nghìn tỷ đồng.

Cụ thể, miễn, giảm thuế các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế VAT 10% được giảm 2% thuế suất (còn 8%); giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay; giảm lệ phí trước bạ đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước... 

Ngoài ra, trước tình hình biến động của giá dầu thế giới tăng cao đã tác động không nhỏ đến hoạt động của doanh nghiệp và đời sống của người dân, ảnh hưởng tới sự phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu, mỡ nhờn; giảm mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xăng từ 20% xuống 10% nhằm đa dạng hóa nguồn cung, góp phần bình ổn thị trường trong nước...