22:39 21/10/2022

SCIC nâng cao hiệu quả công tác người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

Ngân Hà -

Từ khi chính thức đi vào hoạt động từ 1/8/2006, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đã tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại 1.079 doanh nghiệp với tổng giá trị vốn nhà nước (theo vốn điều lệ) là 30.798 tỷ đồng…

Các tập đoàn, công ty có thành tích xuất sắc nhận Giấy khen của SCIC.
Các tập đoàn, công ty có thành tích xuất sắc nhận Giấy khen của SCIC.

Báo cáo tại Hội nghị công tác người đại diện phần vốn của SCIC tại doanh nghiệp ngày 21/10, Phó Tổng Giám đốc SCIC Lê Thanh Tuấn cho biết, tổng số vốn do SCIC làm chủ sở hữu hiện chiếm khoảng gần 2% tổng số vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp. Trong đó, SCIC đã bán vốn tại 1.040 doanh nghiệp (bao gồm bán hết vốn tại 936 doanh nghiệp, bán một phần vốn tại 104 doanh nghiệp và bán quyền mua tại 19 doanh nghiệp) và cổ phần hóa 24 tập đoàn, tổng công ty.

TỪNG BƯỚC KIỆN TOÀN NGƯỜI ĐẠI DIỆN

Đến ngày 30/9, danh mục đầu tư của SCIC (còn lại sau khi bán vốn và chuyển giao lại vốn doanh nghiệp công ích cho địa phương) bao gồm 126 doanh nghiệp, với tổng số vốn theo giá trị sổ sách là 47.344 tỷ đồng, trên tổng vốn điều lệ là 158.111 tỷ đồng, bao gồm 121 công ty cổ phần, 1 công ty TNHH 2 thành viên, 4 công ty TNHH MTV.

Hiện tại SCIC nắm giữ trên 50% vốn tại nhiều Tập đoàn và Tổng công ty như Tổng công ty cổ phần Bảo Minh, Tổng công ty Xuất nhập khẩu Thủy sản Việt Nam (Seaprodex), Tổng công ty Sông Đà, Tổng công ty Thép Việt Nam, Tổng công ty Điện tử tin học Việt Nam (Viettronics)...

Theo ông Lê Thanh Tuấn, SCIC luôn xác định người đại diện có ảnh hưởng quyết định đến hiệu quả quản lý vốn đầu tư của SCIC tại doanh nghiệp, vì vậy, sau khi tiếp nhận quản lý phần vốn Nhà nước, SCIC đã từng bước kiện toàn hệ thống người đại diện.

Theo đó, đến 30/9, tổng số người đại diện là 203 người, trong đó có 139 người đại diện là cán bộ giữ các chức danh lãnh đạo, điều hành doanh nghiệp (chiếm 59,15%); 1 người đại diện là công chức (chiếm 0,43%), đối với một số doanh nghiệp quan trọng hoặc đang có nhiều tồn tại, khó khăn, SCIC trực tiếp cử cán bộ của SCIC làm người đại diện và tham gia quản lý doanh nghiệp (chiếm 40,42%).

Như vậy, so với thời điểm 10 năm về trước (năm 2012), tỷ lệ người đại diện là cán bộ doanh nghiệp giảm 25,2%, người đại diện là cán bộ của SCIC tăng 31,88%, đặc biệt tỷ lệ người đại diện là công chức giảm 6,68%.

“Đây là kết quả kiện toàn hệ thống người đại diện của Tổng công ty nhằm thay thế dần người đại diện là cán bộ các cơ quan nhà nước và tăng cưởng cử cán bộ Tổng công ty, bán bộ lãnh đạo doanh nghiệp làm đại diện vốn tại các doanh nghiệp quan trọng, có quy mô lớn hoặc tại các doanh nghiệp phát sinh những vấn đề phức tạp”, ông Tuấn cho biết.

Ông Lê Thanh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc SCIC phát biểu tại Hội nghị.
Ông Lê Thanh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc SCIC phát biểu tại Hội nghị.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại các doanh nghiệp, SCIC sẽ tập trung vào 3 nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Đó là tiếp tục hoàn thiện các quy định về công tác người đại diện; kiện toàn nhân sự và tăng cường các biện pháp hỗ trợ trong công tác người đại diện; thực hiện tái cấu trúc, nâng cao năng lực và cổ phần hoá các Công ty TNHH MTV theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, SCIC sẽ phối hợp trong việc đổi mới mô hình quản trị theo hướng hiện đại. Tại một số doanh nghiệp có vốn góp chi phối, SCIC sẽ tăng cường cử cán bộ tham gia kiêm nhiệm hoặc biệt phái làm việc chuyên trách để phối hợp với người đại diện tại doanh nghiệp. Đối với các doanh nghiệp thuộc diện bán vốn, SCIC có thông tin sớm đến người đại diện và ban lãnh đạo nhằm giúp doanh nghiệp chủ động chuẩn bị cho việc thay đổi cơ cấu cổ đông sau khi SCIC thoái vốn…

KẾT NỐI CỔ ĐÔNG LỚN

Theo ông Hồ Văn Dũng, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Sông Đà, sau khi nhận bàn giao vốn, SCIC đã kịp thời rà soát tình hình hoạt động, nhận diện các vấn đề tồn tại trong hoạt động của Tổng công ty từ đó định hướng, chỉ đạo các mặt hoạt động chính. SCIC đã thuê tư vấn độc lập để rà soát tình hình tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

SCIC đã chỉ đạo người đại diện vốn tại Tổng công ty Sông Đà phối hợp với Hội đồng quản trị và Ban điều hành hoàn thành hồ sơ quyết toán, bàn giao vốn Nhà nước sang công ty cổ phần trình Bộ Xây dựng. Đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh trong toàn tổ hợp Sông Đà, trong đó tập trung tiếp thị, đấu thầu xây lắp là lĩnh vực hoạt động chính của Công ty mẹ và các đơn vị thành viên.

Còn theo bà Đào Thị Thúy Hà, thành viên hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Traphaco cho rằng, SCIC giữ vai trò chủ động kết nối và tìm các giải pháp phối hợp với các cổ đông lớn, hài hòa lợi ích các cổ đông để đặt ra mục tiêu bảo đảm cho doanh nghiệp phát triển ổn định lâu dài, có những bước đột phá trong lương lai.

“Trong suốt nhiều năm qua, lãnh đạo SCIC luôn giữ mối quan hệ hợp tác với nhiều cổ đông tổ chức, hài hòa lợi ích để đạt mục tiêu của các bên cũng như thống nhất mục tiêu giúp doanh nghiệp phát triển tốt nhất”, bà Hà nhấn mạnh.

 
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao tặng Huân chương Lao Động Hạng Nhì cho SCIC.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao tặng Huân chương Lao Động Hạng Nhì cho SCIC.

Cũng trong chiều ngày 21/10, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao Động Hạng Nhì cho SCIC. Đây là sự ghi nhận to lớn với những đóng góp của SCIC trong thời gian qua, đồng thời, là động lực để SCIC hướng tới mục tiêu trở thành nhà đầu tư chiến lược của Chính phủ.