08:02 14/09/2022

Sắp đấu giá trọn lô 1.348 tỷ đồng của SCIC đang sở hữu tại VIWASEEN

Hà Anh

Khối lượng cổ phần đưa ra đấu giá là 56.949.500 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần SCIC đang sở hữu tại VIWASEEN và chiếm tỷ lệ 98,16% vốn điều lệ thực góp của công ty này...

Trang web của công ty.
Trang web của công ty.

Ngày 23/9 tới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sẽ tổ chức phiên đấu giá cổ phần Tổng Công ty Đầu tư nước và Môi trường Việt Nam – CTCP (VIWASEEN) do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) sở hữu, theo hình thức đấu giá trọn lô.

Theo đó, khối lượng cổ phần đưa ra đấu giá là 56.949.500 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần SCIC đang sở hữu tại VIWASEEN và chiếm tỷ lệ 98,16% vốn điều lệ thực góp của công ty này. Giá khởi điểm của lô cổ phần là hơn 1.348 tỷ đồng/lô cổ phần.

Sau 47 năm hình thành và phát triển, VIWASEEN đã thành lập 9 Chi nhánh trực thuộc, nắm quyền kiểm soát tại 12 công ty con và liên kết với 7 doanh nghiệp khác. Hoạt động kinh doanh chính của công ty bao gồm: Đầu tư xây dựng, kinh doanh, thi công, tổng thầu EPC và tư vấn, tổng thầu tư vấn thiết kế các hệ thống cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, ô nhiễm, vệ sinh môi trường; Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị, nhà ở, văn phòng cho thuê và dịch vụ thương mại. Trong đó, qua số liệu báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022, doanh thu từ hợp đồng xây dựng chiếm tỷ lệ cao nhất là 78,36%, tiếp theo đó là doanh thu cung cấp dịch vụ và doanh thu bán hàng hóa, lần lượt là 11,93% và 9,28%. VIWASEEN đã và đang triển khai thực hiện các dự án tiêu biểu như Dự án Tổ hợp nhà để ở bán kết hợp văn phòng và dịch vụ thương mại tại số 48 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội; Dự án Trạm xử lý nước sạch cấp cho KCN Deep CI & Deep CII tại Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, Hải Phòng giai đoạn I; Dự án Cung cấp nước thô cho Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, Hải Phòng giao đoạn I; Dự án Khu phức hợp cao ốc văn phòng, thương mại, dịch vụ và nhà ở tại phường Hiệp Phú, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh; Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy nước Suối Dầu, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa...

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của VIWASEEN thời điểm Quý II/2022 có tiến triển so với năm 2020 và 2021. Năm 2021, tổng doanh thu giảm 120,17 tỷ đồng nhưng lợi nhuận tăng 16,75 tỷ đồng so với năm 2020 là do doanh thu tài chính tăng 39,95 tỷ đồng đến từ khoản chuyển nhượng vốn đầu tư tài chính của CTCP Đầu tư và xây dựng cấp thoát nước (Waseco).

Được biết, ĐHĐCĐ thường niên 2022 đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 với tổng doanh thu tăng 161% so với cùng kỳ đạt 1.445,2 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu tăng nhẹ 0,11% đạt 739 tỷ và lợi nhuận trước thuế tăng hơn 116% đạt 30,43 tỷ đồng.

Theo kế hoạch năm năm 2022 của VIWASEEN công ty sẽ chú trọng vào các giải pháp như triển khai công tác tái cơ cấu các khoản đầu tư tài chính giai đoạn 2021 – 2025, tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp nhất quán công tác đấu thầu, thi công, bố trí nguồn lực, nâng cao hiệu quả kinh doanh tại các dự án đầu tư đã và đang đưa vào vận hành cũng như tập trung làm việc để kịp thời hoàn thiện các thủ tục đầu tư nhằm sớm đưa vào triển khai thi công đối với các dự án chưa đưa vào vận hành.

Về lĩnh vực tài chính, VIWASEEN định hướng xây dựng kế hoạch tài chính cụ thể, đảm bảo vốn cho sản xuất kinh doanh, đầu tư, thi công, đồng thời khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng.

Ngoài ra, ĐHCĐ thường niên năm 2021 của VIWASEEN đã thông qua kế hoạch tái cơ cấu các doanh nghiệp có vốn góp của VIWASEEN giai đoạn 2021 – 2025. Theo đó, công ty tiếp tục nắm giữ lâu dài, duy trì tỷ lệ sở hữu đối với CTCP Đầu tư và xây dựng cấp thoát nước (Waseco), CTCP Viwaseen 3 và CTCP Đầu tư xây dựng cấp thoát nước Suối Dầu; Tiếp tục nắm giữ dưới dạng đầu tư linh hoạt đối với CTCP Xây lắp và sản xuất thiết bị ngành nước (Viwaseen 14), CTCP Khoan và xây dựng cấp thoát nước (Viwaseen 11), CTCP Cơ khí xây dựng cấp thoát nước (Viwaseen 2); và thoái vốn toàn bộ đối với 14 doanh nghiệp còn lại (trong đó có 1 doanh nghiệp không phải là công ty con, công ty liên kết).

HNX cũng cho biết, đây là phiên đấu giá trọn lô thứ 2 được HNX tổ chức trong năm 2022. Tổng khối lượng cổ phần đấu giá thành công tại HNX trong năm 2022 là 71.095.986 cổ phần với giá trị hơn 4.610 tỷ đồng.