18:15 09/03/2023

Vì sao dừng hoạt động phương tiện thủy từ bến Ka Long đến bến Đông Hưng Trung Quốc?

Song Hoàng -

Thời gian tạm dừng hoạt động phương tiện thủy từ bến Ka Long đến bến Biên mậu Đông Hưng Trung Quốc từ 16h (giờ Hà Nội) ngày 8/3/2023 cho đến khi có thông báo mới...

Phương tiện thủy từ bến Ka Long đến bến Biên mậu Đông Hưng Trung Quốc sẽ bị tạm dừng hoạt động
Phương tiện thủy từ bến Ka Long đến bến Biên mậu Đông Hưng Trung Quốc sẽ bị tạm dừng hoạt động

UBND thành phố Móng Cái vừa có thông báo về việc tạm dừng hoạt động đối với phương tiện thủy vận tải hàng hóa thương mại từ bến Ka Long đến bến Biên mậu Đông Hưng theo “Cơ chế quản lý tạm thời đối với hoạt động của phương tiện thủy vận chuyển hàng hóa thương mại trên biên giới Móng Cái (Việt Nam)- Đông Hưng (Trung Quốc)".

Thời gian tạm dừng hoạt động từ 16h (giờ Hà Nội) ngày 8/3/2023 cho đến khi có thông báo mới.

Lý do tạm dừng là để tổng kết, đánh giá việc thực hiện "Cơ chế quản lý tạm thời đối với hoạt động của phương tiện thủy vận chuyển hàng hóa thương mại trên sông biên giới Móng Cái (Quảng Ninh, Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc)" và xem xét thống nhất điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp tình hình thực tế thời gian tới.

Thông báo trên được đưa ra dựa trên Biên bản làm việc lần thứ 5 năm 2022 (ngày 26/5/2022) giữa UBND thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam và Chính quyền Nhân dân thành phố Đông Hưng, Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc.

UBND thành phố Móng Cái giao Ban Quản lý Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái thông báo đến các chủ phương tiện thủy vận tải hàng hóa thương mại trên sông biên giới và các tổ chức cá nhân có liên quan khác biết, thực hiện. Đồng thời, trao đổi với Cục Thương vụ và Quản lý Cửa khẩu Đông Hưng, Trung Quốc biết để thống nhất, phối hợp thực hiện.

Ngoài ra, chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND TP Móng Cái tổng kết đánh giá việc thực hiện “Cơ chế quản lý tạm thời đối với hoạt động của phương tiện thủy vận chuyển hàng hóa thương mại trên sông biên giới Móng Cái (Việt Nam) – Đông Hưng (Trung Quốc)” và Phương án số 213/PA- UBND ngày 22/6/2022 của UBND thành phố Móng Cái về Kiểm soát dịch bệnh, đảm bảo “vùng xanh an toàn” cho hoạt động thông quan hàng hóa qua cửa khẩu Ka Long, TP Móng Cái (Việt Nam) đến bến Biên mậu thành phố Đông Hưng (Trung Quốc); đề xuất các giải pháp điều chỉnh và bổ sung cho phù hợp tình hình thực tế.

Cửa khẩu Ka Long phục vụ chủ yếu việc xuất hàng đường thuỷ bằng đò qua lại giữa cặp chợ cửa khẩu Móng Cái (Việt Nam) và Khu chợ bến biên mậu, thành phố Đông Hưng (Trung Quốc). Cửa khẩu mở cửa 8h-16h hàng ngày trung bình với khoảng 40-50 đò/ngày.

Hoạt động thông thương ở thành phố vùng biên này không bị ảnh hưởng nhiều bởi Ka Long chỉ là bến phụ. Các hoạt động xuất nhập khẩu vẫn diễn ra bình thường tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái; Lối mở Km3+4; Cửa khẩu cảng Vạn Gia.