11:13 08/02/2023

Xem xét nguồn kinh phí hỗ trợ hơn 200 hộ dân tại Gia Lai do giải phóng mặt bằng chưa đúng quy định

Anh Tú -

Do lỗi của UBND huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) trong việc áp dụng chính sách giải phóng mặt bằng chưa đúng quy định dẫn đến phải bổ sung kinh phí. Bộ Giao thông vận tải sẽ xem xét đề xuất bố trí từ các nguồn vốn hợp pháp để xử lý dứt điểm, chấm dứt việc khiếu kiện kéo dài...

Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tránh Chư Sê, tỉnh Gia Lai được Bộ Giao thông vận tải giao Ban Quản lý dự án 6 tổ chức và quản lý thực hiện.
Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tránh Chư Sê, tỉnh Gia Lai được Bộ Giao thông vận tải giao Ban Quản lý dự án 6 tổ chức và quản lý thực hiện.

Trong văn bản kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai chuyển đến Bộ Giao thông vận tải, tỉnh này đề nghị Chính phủ báo cáo và đề nghị Quốc hội bố trí vốn trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 để chi trả kinh phí hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề, giải quyết việc làm cho 217 hộ dân tại xã Ia Pal và thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai bị thu hồi đất để làm tuyến tránh đường Hồ Chí Minh qua huyện Chư Sê. Nhờ đó sẽ chấm dứt việc khiếu kiện đông người, kéo dài, tiềm ẩn mất an ninh trật tự tại địa phương.

HÀNG TRĂM HỘ DÂN KHIẾU KIỆN KÉO DÀI

Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tránh Chư Sê, tỉnh Gia Lai được Bộ Giao thông vận tải giao Ban Quản lý dự án 6 tổ chức và quản lý thực hiện, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai giao cho Ủy ban nhân dân huyện Chư Sê làm chủ đầu tư tiểu dự án thành phần bồi thường hỗ trợ, tái định cư.

Bộ Giao thông vận tải đã phê duyệt dự án đầu tư với chiều dài 10,821 km, quy mô cấp III đồng bằng, thời gian thực hiện từ năm 2018 đến năm 2021.

Về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất thực hiện dự án qua địa bàn huyện Chư Sê cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đã làm phát sinh đơn kiến nghị, phản ánh của các hộ gia đình, cá nhân trên địa bản huyện Chư Sê.

Để xử lý dứt điểm đơn thư kiến nghị của người dân trên địa bàn huyện Chư Sê, ngày 29/12/2021 UBND tỉnh Gia Lai đã có văn bản số 2172/UBND-CNXD đề nghị Bộ Giao thông vận tải, Ban quản lý dự án 6 – Bộ Giao thông vận tải quan tâm, xem xét bố trí kinh phí hơn 26 tỷ đồng để chi trả (bổ sung) cho người dân. 

Tuy nhiên, sự việc này vẫn chưa được giải quyết khiến hàng trăm hộ dân tại Chư Sê kiến nghị kéo dài, gây mất ổn định an ninh trật tự tại địa phương.

XEM XÉT NGUỒN VỐN ĐỂ GIẢI QUYẾT DỨT ĐIỂM

Hồi đáp kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai, Bộ Giao thông vận tải, cho biết trong quá trình triển khai, trên cơ sở đề nghị của địa phương, Bộ Giao thông vận tải đã duyệt điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư dự án, trong đó, sử dụng chi phí dự phòng dự án để bổ sung kinh phí bồi thường hỗ trợ, tái định cư. Sau 2 lần điều chỉnh, tổng mức đầu tư tăng lên là 59,113 tỷ đồng.

Dự án đã hoàn thành và đang quyết toán vốn đầu tư hoàn thành với kinh phí đề nghị là 249,642 tỷ đồng, trong đó, chi phí giải phóng mặt bằng là 59,113 tỷ đồng, chi phí còn lại của dự án là 278 triệu đồng.

Liên quan đến đề nghị bổ sung kinh phí giải phóng mặt bằng để hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề, giải quyết việc làm cho 217 hộ dân tại xã Ia Pal và thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai bị thu hồi đất để làm tuyến tránh đường Hồ Chí Minh qua huyện Chư Sê, theo Kết luận thanh tra số 80/KL-STNMT ngày 01/6/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai, Bộ Giao thông vận tải đã rà soát hồ sơ, tài liệu do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai cung cấp và nhận thấy việc áp dụng chính sách giải phóng mặt bằng chưa đúng với quy định dẫn đến phải bổ sung kinh phí là lỗi của UBND huyện Chư Sê.

Do đó, "địa phương có trách nhiệm đối với phần kinh phí đề nghị bổ sung vượt tổng mức đầu tư dự án", Bộ Giao thông vận tải nêu rõ.

Đồng thời, Bộ Giao thông vận tải đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai chỉ đạo cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện kết luận, kiến nghị của cơ quan thanh tra nhà nước bảo đảm tuân thủ quy định.

Về vấn đề này, Bộ Giao thông vận tải đã có văn bản gửi tới Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai và cơ quan liên quan.

Về đề xuất bố trí kinh phí trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, Bộ Giao thông vận tải cho biết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của bộ rất hạn hẹp, tập trung chủ yếu cho các dự án động lực quan trọng, cấp bách theo các nguyên tắc, tiêu chí của Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ nên không có khả năng cân đối bố trí.

Trên cơ sở kiến nghị của cử tri và đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai tại Công văn số 92/UBND-CNXD ngày 11/1/2023, Bộ Giao thông vận tải sẽ phối hợp chặt chẽ với tỉnh nghiên cứu, báo cáo cấp thẩm quyền xem xét đề xuất bố trí từ các nguồn vốn hợp pháp, bao gồm nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2022 để xử lý theo quy định.