14:03 30/05/2022

Bầu Đức hoàn tất thoái vốn tại HNG

Hà Anh

Ông Đoàn Nguyên Đức, Phó Chủ tịch HĐQT HNG đã bán xong toàn bộ 3 triệu cổ phiếu, chiếm 0,27% vốn tại HNG theo phương thức khớp lệnh trên sàn.

Biểu đồ giá cổ phiếu HNG từ ngày 4 đến ngày 27/5/2022
Biểu đồ giá cổ phiếu HNG từ ngày 4 đến ngày 27/5/2022

Ông Đoàn Nguyên Đức báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (mã HNG-HOSE).

Cụ thể, ông Đoàn Nguyên Đức, Phó Chủ tịch HĐQT HNG đã bán xong toàn bộ 3 triệu cổ phiếu, chiếm 0,27% vốn tại HNG theo phương thức khớp lệnh trên sàn. Thời gian giao dịch từ ngày 4/5 đến ngày 27/5/2022. Với mức giá bình quân là 6.300 đồng/CP, ước tính ông Đức đã thu về 18,9 tỷ đồng sau khi thoái vốn tại HNG.

Sơ đồ giá cổ phiếu HNG từ ngày 7/4-5/5/2021.
Sơ đồ giá cổ phiếu HNG từ ngày 7/4-5/5/2021.

Được biết, số cổ phiếu này đã được ông Đức mua vào theo phương thức khớp lệnh trên sàn từ ngày 7/4 đến ngày 5/5/2021 và chốt phiên giao dịch 6/5/2021, HNG giao dịch xung quanh mức 11.100 đồng/cổ phiếu. Ước tính ông Đức đã chi hơn 30 tỷ đồng để mua vào.

Kết thúc quý 1/2022, HNG ghi nhận lỗ 112,6 tỷ đồng (trong đó lỗ thuần về hoạt động sản xuất kinh doanh 44,6 tỷ đồng, hạch toán lỗ do đánh giá chênh lệch tỷ giá cuối kỳ 68 tỷ đồng) trong quý 1/2022 và lỗ lũy kế đến 31/03/2022: 3.539 tỷ đồng. HNG cho biết, nguyên nhân lỗ ảnh hưởng do giá mua phân bón, vật tư nông nghiệp tiếp tục tăng 130%, bao bì đóng gói trái cây tăng 15% so với đầu năm 2021.

Về vận chuyển, HNG cho biết tình trạng thiếu hụt Container lạnh để xuất khẩu trái cây, chi phí Container lạnh tăng cao; Thời gian vận chuyển và thông quan tăng từ 12 ngày lên 35 ngày làm dồn ứ hàng, tăng chi phí kho bãi và giảm chất lượng trái cây. Chi phí vận chuyển tiếp tục tăng cao vào đầu năm 2022, cụ thể là chi phí vận chuyển đường bộ tăng 26% (từ 19 triệu đồng/Con’t lên 24 triệu đồng/Con’t) và chi phí vận chuyển đường biển tăng 237% (từ 785 USD/Con’t lên 2.650 USD/Con’t) so với quý 1/2021.

Tại ngày 31/03/2022, đồng LAK/VND tại Lào giảm 6,6% so với thời điểm cuối năm 2021, vì vậy căn cứ điều 69 Thông tư 200 về chênh lệch tỷ giá hối đoái và Chuẩn mực kế toán số 25 về báo cáo tài chính hợp nhất, Công ty hạch toán ghi nhận lỗ chênh lệch tỷ giá 68 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 9/3/2020, HOSE đã ra quyết định số 503/QĐ-SGDHCM chuyển cổ phiếu của HNG từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo do công ty có lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2020 là 11,09 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/06/2020 là -2.312,96 tỷ đồng.

Tiếp đến ngày 30/03/2022, HOSE đã nhận được BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2021 của công ty. Theo đó, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2021 là -1.119,43 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2021 là -3.426,49 tỷ đồng. Báo cáo tài chính có ý kiến kiểm toán là chấp thuận toàn phần.

Do đó, HOSE tiếp tục duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu HNG theo Quyết định số 503/QĐ-SGDHCM ngày 03/09/2020 và sẽ xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu HNG sau khi có BCTC hợp nhất soát xét bán niên năm 2022 của công ty.