16:00 07/09/2021

Sau soát xét, HNG đang ghi nhận lỗ luỹ kế hơn 2.428 tỷ đồng

Hà Anh -

BCTC hợp nhất bán niên 2021 thì lợi nhuận sau thuế lỗ 122,3 tỷ đồng, cùng kỳ lãi 9,99 tỷ đồng. HNG cho biết nguyên nhân là do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 làm cho giá mua vật tư nông nghiệo, bao bì đóng gói, đặc biệt là chi phí vận chuyển tăng so với cùng kỳ...

HNG dự kiến sản lượng trái cây thu hoạch quý 3/2021 đạt 24.586 tấn, tăng lên 40% so với quý 2/2021 (17.562 tấn) - trong đó, chuối 22.453 tấn.
HNG dự kiến sản lượng trái cây thu hoạch quý 3/2021 đạt 24.586 tấn, tăng lên 40% so với quý 2/2021 (17.562 tấn) - trong đó, chuối 22.453 tấn.

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (mã HNG-HOSE) vừa công bố giải trình lợi nhuận sau thuế trên BCTC hợp nhất và tổng hợp soát xét bán niên 2021.

Theo đó, lợi nhuận trên BCTC tổng hợp công ty ghi nhận lỗ hơn 148 tỷ đồng, cùng kỳ lãi hơn 7,4 tỷ đồng, HNG cho biết nguyên nhân là do doanh thu giảm và chi phí tài chính tăng so với cùng kỳ.

Còn trên BCTC hợp nhất bán niên 2021 thì lợi nhuận sau thuế lỗ 122,3 tỷ đồng, cùng kỳ lãi 9,99 tỷ đồng. HNG cho biết nguyên nhân là do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 làm cho giá mua vật tư nông nghiệo, bao bì đóng gói, đặc biệt là chi phí vận chuyển tăng so với cùng kỳ.

Đồng thời trong 6 tháng đầu năm 2021, công ty thực hiện trích lập dự phòng một số khoản phải thu - trong khi cùng kỳ năm 2020 lợi nhuận chủ yếu đến từ việc hoàn nhập chi phí thuế đã trích vào các năm trước 156 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm 30/6/2021, tổng tài sản HNG giảm hơn 1.800 tỷ đồng xuống còn hơn 22.827 tỷ đồng, - trong đó tài sản ngắn hạn đạt 5.809 tỷ đồng, chủ yếu là khoản phải thu ngắn hạn và hàng tồn; Tài sản dài hạn đạt hơn 17.018 tỷ đồng - trong đó, phải thu dài hạn tăng mạnh từ hơn 6,6 tỷ đồng lên hơn 4.601 tỷ đồng.

Về nợ, HNG đang ghi nhận dư nợ phải trả là 14.658 tỷ đồng - trong đó, nợ ngắn hạn là gần 10.276 tỷ đồng; Vốn chủ là 8.169,5 tỷ, HNG đang lỗ luỹ kế hơn 2.428 tỷ đồng; lỗ từ chênh lệch tỷ giá hối đoái là hơn 1.657 tỷ đồng.

Sau soát xét, HNG đang ghi nhận lỗ luỹ kế hơn 2.428 tỷ đồng - Ảnh 1
Kết luận của kiểm toán viên
Kết luận của kiểm toán viên

Mới đây, HNG cho biết kế hoạch kinh doanh quý 3/2021, với dự kiến sản lượng trái cây thu hoạch quý 3/2021 đạt 24.586 tấn, tăng lên 40% so với quý 2/2021 (17.562 tấn) - trong đó, Chuối đạt 22.453 tấn; Dứa đạt 165 tấn; khai thác mủ cao su dự kiến 1.500 tấn với doanh thu ước đạt 353 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, HNG cho biết căn cứ theo Nghị quyết HĐQT ký ngày 31/7/2021, công ty sẽ thực hiện nghiệp vụ cấn trừ công nợ số tiền chuyển nhượng 4 công ty với khoản tiền nợ HNG nợ THAGRICO, đồng thời thực hiện thanh toán nợ giữa 4 công ty (đã bán cho THAGRICO) với HNG để giảm tối đa dư nợ vay của HNG.

Dự kiến sau cấn trừ tổng nợ phải trả chỉ còn 7.359 tỷ đồng, chiếm 47%/tổng sản sản (tại quý 2/2021 là 65%).

HNG cũng cho biết, hiện nay tiến độ của dự án cân bay NongKhang đã hoàn thành 92,34%, tuy nhiên do thực tế phát sinh một số khối lượng công việc so với hợp đồng và dịch bệnh Covid19 dẫn đến tiến độ hoàn tất chậm hơn so với dự kiến. Công ty sẽ gấp rút phối hợp với các nhà đầu tư để hoán tất dự án và tiến hành bàn giao cho Chính phủ Lào.

Tính đến ngày 30/7/2021, cơ cấu cổ đông nhóm THACO nắm giữ 38,38% và nhóm HAGL là 16,34%.