12:11 29/10/2021

9 tháng, HNG lỗ tiếp 304 tỷ đồng và nâng lỗ lũy kế lên gần 2.610 tỷ đồng

Hà Anh

Trong quý 3/2021, công ty ghi nhận lỗ 181 tỷ đồng và luỹ kế 9 tháng đầu năm 2021 lỗ 304 tỷ đồng và nâng lỗ lũy kế lên gần 2.610 tỷ đồng.

Sơ đồ giá cổ phiếu HNG.
Sơ đồ giá cổ phiếu HNG.

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai - HAGL Agrico (mã HNG-HOSE) vừa công bố kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 3 và kế hoạch quý 4/2021.

Theo đó, trong quý 3/2021, công ty ghi nhận sản lượng trái cây thu hoạch là 29.094 tấn, tăng 11.532 tấn so với quý 2/2021 (17.562 tấn) - trong đó: Chuối đạt 26.733 tấn, Dứa đạt 352 tấn; khai thác mủ cao su đạt 1.734 tấn, tăng 15,60% so với quý 2 và luỹ kế doanh thu đạt 892 tỷ đồng, đạt 61% so với kế hoạch năm 2021.

Tuy nhiên, trong quý 3/2021, công ty ghi nhận lỗ 181 tỷ đồng và luỹ kế 9 tháng đầu năm 2021 lỗ 304 tỷ đồng và nâng lỗ lũy kế lên gần 2.610 tỷ đồng.

HNG cho biết, nguyên nhân là do ảnh hưởng của dịch Covid-19 làm cho giá mua phân bón, vật tư nông nghiệp tăng 40%, bao bì đóng gói và chi phí vận chuyển bằng đường biển tăng 15% so với đầu năm;

Mặt khác, chi phí nhân công tăng do ảnh hưởng của dịch Covid19 dẫn đến nguồn lao động địa phương bị hạn chế do quy định giãn cách tại các địa phương có dự án, chi phí phát sinh cho người lao động Việt nam tăng cao từ quý 2/2021 do quy định về cách ly, kiểm tra phòng ngừa Covid tăng tại cửa khẩu. Đồng thời, tình trạng thiếu công nhân thu hoạch và đóng gói tại nông trường do ảnh hương của dịch dẫn đến tỷ lệ huỷ tại vườn và xưởng đóng gói trong quý 3 này là 24%;

Ngoài ra, chi phí khấu hao vườn cây cao su lớn là do diện tích khấy hao vườn cây cao su trong BCTC là 17,506 ha - trong đó diện tích vườn cây cao su chưa đủ điều kiện kỹ thuật khai thác 10,175 ha, diện tích cao su đủ điều kiện kỹ thuật đang khai thác thu hoạch 7,331 ha và giá bán chuối giảm so với quý 2/2021 là 7% và so với đầu năm 2021 là 14%.

Sang quý 4/2021, công ty dự kiến sản lượng trái cây thu hoạch đạt 27.876 tấn - trong đó chuối đạt 24.168 tấn, khai thác mủ cao su dự kiến 3.653 tấn mủ và doanh thu thuần ước đạt 318 tỷ đồng và giảm so với quý 3 vì công ty triển khau bán hàng trực tiếp tại nhà máy đóng gói của từng công ty con và giảm các chi phí bán hàng, chi phí giao nhận vận chuyển, chi phí XNK.

Đồng thời, công ty tiếp tục đầu tư mới hệ thống thuỷ lợi, đầu tư mới các nhà xưởng đóng gói chuối, khu nhà ở công nhân, cán bộ, nhân viên xí nghiệp và trong quý 3 công ty đã chi 275 tỷ đồng đầu tư và sẽ chi khoảng 93,5 tỷ cho quý 4.

Tính đến 31/9/2021, tổng tài sản giảm 32% từ 24.669,9 tỷ đồng xuống 16.828,9 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng dở dang giảm 44% từ 8.082 tỷ xuống 4.560 tỷ đồng; hàng tồn kho giảm 18% từ 2.223,7 tỷ đồng xuống còn 1.830,3 tỷ đồng; trong khi đó, tiền và các khoản tương đương tiền tăng 57% từ 26.706,4 tỷ đồng lên 41.853,2 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả của HNG giảm 36% từ 15.989,8 tỷ đồng xuống 10.184,7 tỷ đồng - trong đó, vay nợ thuê tài chính ngắn hạn và dài hạn còn lần lượt là 4.503,3 tỷ đồng và 3.687,6 tỷ đồng.

Trên thị trường, giá cổ phiếu HNG tăng 5% trong 1 tháng qua và giảm 77% từ đầu năm và hiện tại giá cổ phiếu HNG là 7.640 đồng/cổ phiếu.

Trước đó, HOSE thông báo tiếp tục duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu HNG. Nguyên nhân là do ngày 9/3/2020, HOSE đã ra Quyết định số 503/QĐ-SGDHCM chuyển cổ phiếu của HNG từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo do công ty có lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2020 là 11,09 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/06/2020 là -2.312,96 tỷ đồng.

Đến ngày 07/09/2021, HOSE đã nhận được BCTC hợp nhất soát xét bán niên năm 2021 của HNG và theo Báo cáo tài chính, Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2021 là -122,29 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/06/2021 là -2.428,40 tỷ đồng.

Do đó, HOSE tiếp tục duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu HNG theo Quyết định số 503/QĐ-SGDHCM ngày 03/09/2020 và sẽ xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu HNG sau khi có BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2021 của Công ty.