16:42 10/03/2023

Cổ phiếu VDS vào diện cảnh báo từ 16/3

Hà Anh -

Nguyên nhân do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Chứng khoán Rồng Việt tại ngày 31/12/2022 trên Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán là -50,63 tỷ đồng, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định...

Sơ đồ giá cổ phiếu VDS từ năm 2022 đến nay trên HoSE.
Sơ đồ giá cổ phiếu VDS từ năm 2022 đến nay trên HoSE.

Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh vừa thông báo về việc xử lý vi phạm đối với cổ phiếu VDS của CTCP Chứng khoán Rồng Việt.

Theo đó, cổ phiếu VDS bị đưa vào diện bị cảnh báo từ 16/3/2023. Nguyên nhân do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2022 trên Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán là số âm: -50,63 tỷ đồng, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định.

Được biết, tháng 12/2022, VSD bị phạt 125 triệu đồng theo điểm đ khoản 3 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 21 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP. Nguyên nhân là VDS đã vi phạm quy định về cung cấp dịch vụ tư vấn.

Cụ thể: trong các hồ sơ tư vấn phát hành trái phiếu riêng lẻ của một số công ty cổ phần chưa đại chúng trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, nội dung Hợp đồng tư vấn và đại lý phát hành trái phiếu giữa Công ty và khách hàng không có thỏa thuận về đối tượng được bán trái phiếu.

Như vậy, công ty chưa tuân thủ đầy đủ trách nhiệm của tổ chức tư vấn khi cung cấp dịch vụ tư vấn trong việc rà soát việc đáp ứng đầy đủ quy định về điều kiện chào bán và hồ sơ chào bán trái phiếu theo quy định.

Theo báo cáo tài chính năm 2022, VDS ghi nhận lợi nhuận trước thuế -153 tỷ đồng, cùng kỳ lãi 534 tỷ đồng, chi phí thuế TNDN là gần 38 tỷ và lợi nhuận sau thuế lỗ gần 115 tỷ đồng.

Theo giải trình từ phía Rồng Việt, tại ngày 31/12/2022, VN-lndex đóng cửa ở mức 1.007,09 điểm, giảm 32,78% so với cuối năm 2021, giá trị thanh khoản bình quân phiên 2022 đạt 20.187 tỷ đồng/phiên, giảm 24,67% so với mức bình quân năm 2021 (26.799 tỷ đồng/ phiên). Những diễn biến không thuận lợi nói trên của thị trường chứng khoán Việt Nam đã ảnh hưởng không tốt đến kết quả kinh doanh của Rồng Việt trong kỳ, đặc biệt là hoạt động đầu tưtựdoanh và hoạt động kinh doanh môi giới.

Theo đó, Rồng Việt ghi nhận tổng doanh thu hoạt động năm 2022 đạt 822,8 tỷ đổng, giảm 19,5% so với năm 2021. Trong khi, chi phí hoạt động kinh doanh gia tăng mạnh, ghi nhận gần 860 tỷ đồng, tăng 116,1% so với năm 2021 (chủ yếu do ghi nhận từ lỗ bán và chênh lệch giảm đánh giá lại các tài sản tài chính) khiến cho lợi nhuận trước thuế ghi nhận mức âm gần 153 tỷ đồng.

Cụ thể: Doanh thu từ hoạt động đầu tư đạt 108 tỷ đồng, giảm 67,1 % so với năm 2021; Doanh thu từ hoạt động kinh doanh môi giới đạt gần 291 tỷ đồng, giảm 7,6% so với năm 2021; Doanh thu từ các hoạt động cho vay đạt gần 366 tỷ đồng, tăng 21,8% so với năm 2021; Doanh thu từ hoạt động ngân hàng đầu tư đạt 43,5 tỷ đồng, giảm 30,6% so với năm 2021. Qua đó, lợi nhuận hợp nhất sau thuế năm 2022 của Rồng Việt ghi nhận âm 115 tỷ đồng.