13:16 01/06/2021

HOSE đưa cổ phiếu TGG từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát

Hà Anh -

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh quyết định về việc chuyển cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang (mã TGG-HOSE) từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát, kể từ ngày 07/06/2021...

Giá cổ phiếu TGG đã tăng gần 5 lần so với hồi đầu năm lên 5.680 đồng/cổ phiếu.
Giá cổ phiếu TGG đã tăng gần 5 lần so với hồi đầu năm lên 5.680 đồng/cổ phiếu.

Theo đó, cổ phiếu TGG bị chuyển từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát do trong trường hợp HOSE xét thấy cần thiết để bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư.

Cổ phiếu này sẽ bị hạn chế về thời gian giao dịch và chỉ được giao dịch vào phiên chiều của ngày giao dịch theo phương thức khớp lệnh và thoả thuận, kể từ ngày 7/6 tới.

Căn cứ giải trình của TGG, HOSE sẽ thông báo về việc cổ phiếu này được giao dịch toàn thời gian trở lại dưới dạng chứng khoán bị kiểm soát.

Theo dữ liệu trên HOSE, giá cổ phiếu TGG chốt phiên ngày 4/1/2021 chỉ có 1.220 đồng/cổ phiếu thì đến ngày 14/5, giá cổ phiếu tăng lên 5.680 đồng/cổ phiếu và chốt phiên ngày 31/5, giá cổ phiếu này giảm còn 5.310 đồng/cổ phiếu.

Trước đó, vào tháng 1/2021, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) cho biết, căn cứ kết quả kiểm tra của SSC cho thấy, bà Nguyễn Thị Thanh Hương (Phú Thọ) đã thực hiện hành vi thao túng cổ phiếu của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang (mã TGG-HOSE).

Cụ thể: bà Nguyễn Thị Thanh Hương đã dùng 19 tài khoản để liên tục mua, bán, tạo cung cầu giả tạo, thao túng cổ phiếu TGG, vi phạm quy định tại khoản 4 Điều 9 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, khoản 2 Điều 70 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.

Do đó, ngày 08/01/2021, SSC đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Thanh Hương với mức phạt là 550 triệu đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 và Khoản 3 Điều 29 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán được sửa đổi tại Khoản 1 và Khoản 36 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Về kết quả kinh doanh quý 1/2021, TGG ghi nhận doanh thu đạt gần 34 triệu đồng - cùng kỳ đạt 2,1 tỷ đồng, lợi nhuận thuần từ lợi nhuận kinh doanh âm gần 127 triệu đồng, cùng kỳ đạt hơn 236 triệu đồng và lợi nhuận sau thuế âm gần 344 triệu đồng, cùng kỳ lãi gần 185 triệu đồng.

TGG cho biết, lợi nhuận quý 1/2021 là con số âm là do doanh thu giảm 83% - trong đó, doanh thu mang lại lợi nhuận chính là hoạt động xây lắp và thi công các công trình trong quý 1/2021 cũng chưa phát sinh do một số công trình cũ chưa tiến hành nghiệm thu vùng với dịch Covid 19 gây ảnh hưởng rất lớn đến tình hình hoạt động của công ty.

Ngoài ra, đầu năm 2021 giá cả vật liệu xây dựng có nhiều biến động thất thường do thị trường - đặc biệt là giá thép xây dựng biến động mạnh nên công ty cũng không phát sinh doanh thu thương mại.