13:25 31/03/2022

LPB chốt quyền mua 265 triệu cổ phiếu, giá 10.000 đồng/cổ phiếu

Hà Anh

LPB dự kiến phát hành 265 triệu cổ phiếu với tỷ lệ 100:21,395, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền và cứ 100.000 quyền được mua 21.395 cổ phiếu mới...

Biểu đồ giá cổ phiếu LPB thời gian qua.
Biểu đồ giá cổ phiếu LPB thời gian qua.

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt (mã LPB-HOSE) nhằm tăng vốn điều lệ.

Theo đó, LPB dự kiến phát hành 265 triệu cổ phiếu với tỷ lệ 100:21,395, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền và cứ 100.000 quyền được mua 21.395 cổ phiếu mới.

Giá phát hành là 10.000 đồng/CP, chưa bằng 1/2 thị giá hiện tại của LPB. Được biết, cổ phiếu LPB đang đứng tại mức giá 21.900 đồng/CP (giá đóng cửa phiên 30/3).

Số cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được gộp sổ và sẽ do HĐQT lựa chọn, quyết định phân phối cho các nhà đầu tư khác với giá không thấp hơn 10.000 đồng/CP. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc chào bán.

Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 14/4 đến ngày 4/5, quyền mua được chuyển nhượng 1 lần. Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 14/4 đến ngày 6/5/2022.

Tổng số tiền thu được nếu thực hiện 100% quyền mua là 2,65 nghìn tỷ đồng. Qua đó, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) hiện đang có khuyến nghị "khả quan" dành cho LPB với giá mục tiêu 27.600 đồng/CP, tương ứng với tổng mức sinh lời dự kiến của cổ phiếu là 26,3%.

Kết thúc năm 2021, LPB ghi nhận LienVietPostBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt hơn 3.639 tỷ đồng, tăng 50% cùng kỳ năm 2020 và lợi nhuận sau thuế đạt 2.873 tỷ đồng, tăng 54,3% so với cùng kỳ.

Năm 2022, HĐQT LPB đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 với thu nhập lãi thuần đạt 10.817 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 3.840 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ; cổ tức dự kiến 12%.