19:49 23/11/2022

Quỹ ngoại Dragon Capital báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu DXG

Hà Anh

Trong tháng 10 và 11/2022, quỹ này đã bán tổng cộng 18.760.000 cổ phiếu DXG. Qua đó giảm tỷ lệ sở hữu của cả nhóm từ 106.010.659 cổ phiếu, chiếm 17,37% xuống còn 101.950.659 cổ phiếu, chiếm 16,71%.

Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu DXG thời gian qua - Nguồn: HoSE.
Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu DXG thời gian qua - Nguồn: HoSE.

Nhóm quỹ thuộc Dragon Capital quản lý vừa thông báo đã hoàn tất một loạt giao dịch cổ phiếu DXG của Tập đoàn Đất Xanh (mã DXG-HOSE).

Cụ thể, trong ngày 16/11, nhóm quỹ này đã bán ròng 1.300.000 cổ phiếu DXG - trong đó CTBC Vietnam Equity Fund bán 2.200.000 cổ phiếu; Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust bán 100.000 cổ phiếu; trong khi đó thì Hanoi Investments Holdings Limited lại mua 1.000.000 cổ phiếu;

Ngày 17/11, CTBC Vietnam Equity Fund bán tiếp 2.900.000 cổ phiếu DXG - trong khi đó, 4 quỹ ngoại khác trong nhóm mua vào tổng cộng 7.500.000 cổ phiếu - trong đó, DC Developing Markets Stragegies Public Limited Company mua 5.000.000 cổ phiếu; Hanoi Investments Holdings Limited mua 2.000.000 cổ phiếu; KB Vietnam Focus Balanced Fund mua 300.000 cổ phiếu và Samsung Vietnam Securites Master Investment Trust (Equity) mua 200.000 cổ phiếu;

Ngày sau đó vào ngày 21/11, nhóm quỹ ngoại tiếp tục báo cáo đã bán hơn 4 triệu cổ phiếu DXG - trong đó CTBC Vietnam Equity Fund bán 3.700.000 cổ phiếu và KB Vietnam Focus Balanced Fund bán ra 360.000 cổ phiếu DXG.

Trước đó, ngày 7/10, quỹ này bán 6.300.000 cổ phiếu - trong đó, Grinling International Limited bán 3.780.000 cổ phiếu; Hanoi Investments Holdings Limited và Norges Bank cùng bán ra 1.260.000 cổ phiếu.

Tiếp đến ngày 11/10, CTBC Vietnam Equity Fund bán 1.000.000 cổ phiếu và ngày 18/10, quỹ này đã bán 3.200.000 cổ phiếu - trong đó: Baslestrand Limited đã bán 1.100.000 cổ phiếu; Hanoi Investments Holdings Limited đã bán 800.000 cổ phiếu, Norges Bank đã bán 800.000 cổ phiếu và Vietnam Enterprise Investment Limited đã bán 1.300.000 cổ phiếu; còn CTBC Vietnam Equity Fund mua vào 800.000 cổ phiếu.

Như vậy, trong tháng 10 và 11/2022, quỹ này đã bán tổng cộng 18.760.000 cổ phiếu DXG. Qua đó giảm tỷ lệ sở hữu của cả nhóm từ 106.010.659 cổ phiếu, chiếm 17,37% xuống còn 101.950.659 cổ phiếu, chiếm 16,71%.

Trong khi đó, ông Lương Trí Thìn đã mua thành công 10 triệu cổ phiếu DXG như đã đăng ký. Sau giao dịch, số lượng cổ phiếu của ông Thìn tăng lên 124.890.948 cổ phiếu, chiếm 20,50% vốn điều lệ tại DXG. Giao dịch được thực hiện từ 27/10 đến ngày 8/11/2022.

Mới đây, công ty thông báo sẽ dời thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 từ ngày 5/11 sang ngày 30/11 tới để HĐQT công ty có thời gian chuẩn bị kỹ lương, đầy đủ hơn cho các tài liệu, các vấn đề liên quan cần xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông.

Sau khi đạt đỉnh 46.750 đồng/cổ phiếu (chốt phiên 29/3/2022) thì nay giá cổ phiếu giảm chỉ còn 9.600 đồng/cổ phiếu (chốt phiên ngày 23/11), tương đương mức giảm gần 80%.

Kết thúc quý 3/2022, DXG ghi nhận doanh thu thuần đạt 1,3 nghìn tỷ đồng (-4% YoY) chủ yếu nhờ hoạt động kinh doanh của dịch vụ môi giới cải thiện YoY từ mức nền thấp của quý 3/2021 (xem thêm trong báo cáo KQKD DXS của chúng tôi, ngày 28/10/2022) và bàn giao tại dự án Gem Sky World (GSW). Trong khi đó, LNST sau lợi ích CĐTS của DXG tăng 195% YoY đạt 153 tỷ đồng trong quý 3/2022 do công ty ghi nhận khoản lãi thoái vốn trước thuế 190 tỷ đồng từ việc bán một lô đất trong quý.

Trong 9 tháng đầu năm 2022, doanh thu thuần và LNST sau lợi ích CĐTS của DXG đạt lần lượt 4,6 nghìn tỷ đồng (-41% YoY) và 556 tỷ đồng (-37% YoY).

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) đã có lưu ý rằng DXG đã ghi nhận lãi trước thuế 363 tỷ đồng từ việc bán các lô đất nhỏ trong 9T 2022, cao hơn đáng kể so với kỳ vọng của chúng tôi và chiếm 31% LNTT 9T 2022. Ban lãnh đạo cho biết việc bán các lô đất nhỏ là để tập trung vào việc phát triển các dự án quy mô lớn trong trung hạn.