12:55 09/03/2022

Bến Tre đề nghị bố trí nhà tái định cư vào quỹ đất phát triển nhà xã hội là không phù hợp

Thanh Xuân

Bộ Xây dựng khẳng định: quỹ đất 20% dành để đầu tư nhà ở xã hội trong các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị chỉ dành để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội. Do đó, đề nghị của UBND tỉnh Bến Tre về việc chấp thuận phần diện tích đất ở bố trí nhu cầu tái định cư tại chỗ của dự án thuộc quỹ đất dành để xây dựng nhà ở xã hội là không phù hợp…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Bến Tre về việc cho ý kiến liên quan đến quỹ đất bố trí nhà ở xã hội tại Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới phía tây thành phố Bến Tre, quy mô khoảng 406 ha, xã Bình Phú, phường 6, 7, thành phố Bến Tre.

Theo Bộ Xây dựng, tại báo cáo của UBND tỉnh Bến Tre thì dự án trên thuộc đồ án quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) Khu đô thị số 3, thành phố Bến Tre đã được UBND tỉnh phê duyệt. Dự án dành một phần quỹ đất ở để bố trí nhà ở tái định cư nhưng địa phương vẫn chưa phê duyệt chủ trương chấp thuận đầu tư, đấu thầu chọn lựa nhà đầu tư.

UBND tỉnh Bến Tre đề nghị chấp thuận phần diện tích đất ở bố trí nhu cầu tái định cư tại chỗ của dự án thuộc quỹ đất dành để xây dựng nhà ở xã hội.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng cho biết, tại Điều 37 Luật Nhà ở năm 2014 quy định: Việc bố trí diện tích đất xây dựng nhà ở để phục vụ tái định cư phải tuân thủ các nguyên tắc quy định tại Điều 35 của Luật này và quy định của pháp luật về đất đai. Diện tích đất xây dựng nhà ở để phục vụ tái định cư được xác định cụ thể trong quy hoạch xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt quy định tại khoản 1 Điều 16 của Luật này.

Bên cạnh đó, tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ còn quy định: Trường hợp dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị có quy mô sử dụng đất từ 2 ha trở lên tại các đô thị loại đặc biệt và loại I hoặc từ 5 ha trở lên tại các đô thị loại II và loại III phải dành 20% tổng diện tích đất ở trong các đồ án quy hoạch chi tiết được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật dành để xây dựng nhà ở xã hội.

Như vậy, quỹ đất 20% dành để đầu tư nhà ở xã hội trong các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị chỉ dành để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội (không bao gồm dành để đầu tư xây dựng nhà ở tái định cư). Do đó, “Đề nghị của UBND tỉnh Bến Tre về việc chấp thuận phần diện tích đất ở bố trí nhu cầu tái định cư tại chỗ của dự án thuộc quỹ đất dành để xây dựng nhà ở xã hội là không phù hợp”, Bộ Xây dựng khẳng định.

Được biết vừa qua, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thống nhất thông qua Nghị quyết số 53/NQ-HĐND thông qua Chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021 – 2030.

Theo đó về chỉ tiêu phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025: diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn tỉnh phấn đấu đạt 29,2 m2 sàn/người, trong đó: khu vực đô thị 30 m2 sàn/người, khu vực nông thôn 28,9 m2 sàn/người. Tổng diện tích nhà ở tăng thêm của tỉnh phấn đấu đạt 8.048.424 m2 sàn, tương đương 53.683 căn nhà, căn hộ; Nâng chất lượng nhà ở kiên cố và bán kiên cố đạt trên 90%, giảm tỷ lệ nhà ở thiếu kiên cố và đơn sơ còn dưới 10%.

Giai đoạn 2026-2030 phấn đấu diện tích nhà ở bình quân đầu người khu vực đô thị 31,0 m2 sàn/người, khu vực nông thôn 29,2 m2 sàn/người. Diện tích nhà ở tăng thêm của tỉnh phấn đấu đạt 9.771.654 m2 sàn, tương đương 65.672 căn nhà, căn hộ. Nâng chất lượng nhà ở kiên cố và bán kiên cố đạt trên 92%, giảm tỷ lệ nhà ở thiếu kiên cố và đơn sơ còn dưới 8%.