19:41 09/12/2021

Quảng Nam: Áp dụng Bộ Tiêu chí du lịch xanh cho ngành du lịch

Bộ Tiêu chí du lịch xanh tỉnh Quảng Nam đã nhận được 20 văn bản góp ý của 17 cơ quan, đơn vị, địa phương...

Quảng Nam đang xây dựng Bộ Tiêu chí áp dụng cho hoạt động kinh doanh du lịch dịch vụ trên địa bàn của tỉnh phù hợp với quy định của Luật Du lịch năm 2017.
Quảng Nam đang xây dựng Bộ Tiêu chí áp dụng cho hoạt động kinh doanh du lịch dịch vụ trên địa bàn của tỉnh phù hợp với quy định của Luật Du lịch năm 2017.

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Quyết định số 3570/QĐ-UBND ngày 04/12/2021 về Bộ Tiêu chí du lịch xanh trong hoạt động du lịch trên địa bàn của tỉnh.

Trong đó, bao gồm các bộ tiêu chí dành cho các loại hình hoạt động kinh doanh du lịch dịch vụ như: Bộ Tiêu chí du lịch xanh dành cho các khách sạn; các nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê (Homestay); các khu nghỉ dưỡng; các doanh nghiệp lữ hành; các điểm du lịch dựa vào cộng đồng và các điểm tham quan. Thời gian áp dụng Bộ Tiêu chí là 3 năm, kể từ ngày ban hành Quyết định.

Theo ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam, Bộ Tiêu chí du lịch xanh tỉnh Quảng Nam đã nhận được 20 văn bản góp ý của 17 cơ quan, đơn vị, địa phương, sau đó Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trao đổi và thống nhất với Hiệp hội Du lịch của tỉnh và sự tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật của Tổ chức Du lịch bền vững Thụy Sỹ tại Việt Nam (SSTP) để xây dựng thành Bộ Tiêu chí áp dụng cho hoạt động kinh doanh du lịch dịch vụ trên địa bàn của tỉnh cho phù hợp với quy định của Luật Du lịch năm 2017.

Ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết tỉnh đã giao cho Hiệp hội Du lịch Quảng Nam chủ trì, phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, các sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị hoạt động du lịch áp dụng, thực hiện các Bộ Tiêu chí du lịch xanh theo quy định tại các cơ sở du lịch; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, tổng hợp tình hình triển khai thực hiện; định kỳ hằng năm, đột xuất đánh giá kết quả triển khai thực hiện, những vấn đề vướng mắc, phát sinh để đề xuất tỉnh xem xét kịp thời điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

Dự kiến, cuối năm 2023, tỉnh sẽ tổ chức sơ kết và cuối năm 2024, sẽ tổng kết đánh giá kết quả triển khai thực hiện các Bộ Tiêu chí du lịch xanh trên địa bàn của tỉnh.

Quảng Nam – Điểm đến du lịch xanh”- với mục tiêu phát triển du lịch trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị các di sản, di tích, danh lam, thắng cảnh; khai thác có hiệu quả và bền vững nguồn tài nguyên du lịch, đảm bảo thân thiện với môi trường, bảo vệ môi trường sinh thái; giảm tối đa phát thải; sử dụng tối đa các sản phẩm tái chế; an toàn tối đa - vùng xanh đối với khách du lịch, cộng đồng và nhân lực tham gia hoạt động du lịch.

"Do đó rất cần thiết có Bộ Tiêu chí du lịch xanh để định hướng các hoạt động du lịch nói riêng và các hoạt động của con người nói chung có ảnh hưởng đến môi trường sinh thái và các nguồn tài nguyên thiên nhiên, phấn đấu đưa Quảng Nam trở thành trung tâm du lịch xanh hàng đầu của cả nước", ông Nguyễn Thanh Hồng nhấn mạnh.