Năm 2023: Ngành bán lẻ sẽ tạo sức bật mạnh mẽ
eMagazine

Năm 2023: Ngành bán lẻ sẽ tạo sức bật mạnh mẽ

Sau khoảng thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, thị trường bán lẻ Việt Nam đã có sự phục hồi và tăng trưởng trở lại. Nhiều tín hiệu cho thấy, ngành bán lẻ sẽ có sự bứt phá mạnh mẽ trong năm tới...