Tiêu & Dùng

Khi công nghệ lăn cùng trái bóng Euro 2024

Adidas và UEFA mang đến sự công tâm cho giải đấu thú hút nhất mùa hè này bằng những công nghệ mới nhất sử dụng trí tuệ nhân tạo. Trong khi đó, nhẫn thông minh sẽ mang đến một ý nghĩa hoàn toàn mới trong việc theo dõi các thông số sức khỏe...