23:36 14/10/2021

TOP 10 ngành Ngân hàng – Dịch vụ tài chính

Kinh Tế Việt Nam – VnEconomy
Tạp chí Kinh Tế Việt Nam – VnEconomy đã đánh giá và bình chọn TOP 10 doanh nghiệp thuộc ngành Ngân hàng – Dịch vụ tài chính đã thành công đối phó với ảnh hưởng của dịch Covid-19 để vươn lên, tìm kiếm cơ hội mới, phục hồi và tăng trưởng bền vững...

Chương trình Thương hiệu mạnh Việt Nam năm 2020-2021 với chủ đề “Vượt thách thức” đã bình xét và vinh danh 109 doanh nghiệp thể hiện khả năng thích ứng, trụ vững và tăng trưởng trong đại dịch Covid-19. Đặc biệt, các tiêu chí về ứng dụng công nghệ số trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tái cấu trúc doanh nghiệp, điều chỉnh và thay đổi mô hình quản trị doanh nghiệp là những yếu tố được đánh giá cao nhất.

Chịu ảnh hưởng nặng nề từ khủng hoảng tài chính do Covid-19 mang lại, lợi nhuận của các doanh nghiệp Ngân hàng – Dịch vụ tài chính đều sụt giảm so với những năm trước. Gia tăng trích lập dự phòng và cắt giảm lãi suất hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi Covid-19 là hai nguyên nhân chính cho sự sụt giảm này. Tuy vậy, các doanh nghiệp Ngân hàng – Dịch vụ tài chính vẫn sẵn sàng chia sẻ khó khăn với cộng đồng, đồng thời đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong mô hình kinh doanh để thích nghi với bối cảnh mới.

Theo đó, Tạp chí Kinh Tế Việt Nam – VnEconomy đã đánh giá và bình chọn TOP 10 doanh nghiệp thuộc ngành Ngân hàng – Dịch vụ tài chính đã thành công đối phó với ảnh hưởng của dịch Covid-19 để vươn lên, tìm kiếm cơ hội mới, phục hồi và tăng trưởng bền vững.

DANH SÁCH TOP 10 NGÀNH NGÂN HÀNG - DỊCH VỤ TÀI CHÍNH:

  1. NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM (AGRIBANK);
  2. NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI (MB BANK);
  3. NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN (SACOMBANK);
  4. CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT (VNDIRECT );
  5. NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TP.HCM (HDBANK);
  6. NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG (OCB);
  7. NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á (SEABANK);
  8. TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BẢO LONG (BẢO LONG);
  9. TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI BẢO HIỂM QUỐC GIA VIỆT NAM (VINARE);
  10. CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ DOJI (DOJI).